Nieuwsbrief van de voorzitter – April 2022

Published by admin on

Beste veteranen vrienden,

Gelukkig nadert de winter zijn eind en gaan we weer naar het voorjaar toe. Ook het Corona virus lijkt gelukkig niet meer zo ziekmakend te zijn als de vorige variant. Zelf heb ik afgelopen januari mogen ervaren wat voor klachten dit met zich mee brengt. Maar al deze problemen vallen natuurlijk in het niet, bij alle verschrikkingen die op dit moment in Oekraïne plaatsvinden. Het is haast niet voor te stellen dat er vandaag de dag, op deze wijze conflicten in onze westerse wereld worden opgelost. Persoonlijk raken de beelden van vluchtende ouders met kinderen en de bombardementen op burger doelen mij heel erg. Als u zelf, veteranen in uw omgeving of het thuisfront tegen problemen aanloopt, waarvan ze niet weten hoe deze aan te aanpakken, kunnen ze dit bij de Stichting Veteranen Lelystad kenbaar maken. U kunt dit doen door op onze website dit contactformulier in te vullen onder vermelding van nuldelijns ondersteuning en uw telefoonnummer, er zal dan door onze nuldelijns ondersteuner contact met u worden opgenomen.

Dodenherdenking 4 mei 2022
Zoals jullie weten heeft het Corona virus er voor gezorgd, dat bijna alle feestelijkheden en herdenkingen in 2020 en 2021 werden gecanceld, of maar door enkelen van ons bezocht mochten worden. Zo ook de jaarlijkse dodenherdenking in het Stadspark te Lelystad. Dit jaar is het gelukkig weer mogelijk om met een grote groep Veteranen hierbij aanwezig te zijn. Uiteraard zou het een en ander nog kunnen wijzigen, bijvoorbeeld als het Corona virus in alle hevigheid uitbreekt of als de situatie in Oekraïne dit met zich meebrengt. Ik wil de Veteranen van Lelystad oproepen om dit jaar met een grote groep veteranen aanwezig te zijn bij de dodenherdenking in het Stadspark te Lelystad. Verzamelen tussen 18.45 uur en 19.00 uur in het woonzorgcentrum de Uiterton Marktstraat 1 te Lelystad. Om het geheel uitstraling te geven en onszelf naar de medeburgers van Lelystad als Veteranen te presenteren, wil ik u vriendelijk vragen om in Veteranentenue met modeldecoraties (groot model) te komen (geen verplichting).

Huidige stand van zaken omtrent de huisvesting van de Stichting Veteranen Lelystad
Sinds de oprichting van de Stichting Veteranen Lelystad zijn wij afhankelijk geweest van anderen, voor wat betreft onze huisvesting. Zo hebben wij als SVL bijna een jaar lang gebruik mogen maken van de Postduiven vereniging “PV de Lelybode” en daarna zijn wij nog een aantal maanden te gast geweest in “Theater Posa”. Beide locaties konden ons maar tijdelijk helpen. De oplossing daarna werd ons aangeboden door Fred en Erna de Voor. Hun bedrijf “De Bekleder Lelystad” had op dat moment ruimte om onze bijeenkomsten en ontmoetingsavonden te faciliteren. De afgelopen twee jaar is dat ook prima gelukt en zal dit de komende maanden ook zo blijven. Op dit moment is het echter zo dat Fred en Erna bezig zijn met een bedrijfsuitbreiding, waardoor er minder ruimte overblijft voor ons Veteranen. Dit heeft er voor gezorgd, dat wij bij de gemeente Lelystad hebben aangegeven, dat wij op korte termijn op zoek zijn naar een permanente vorm van huisvesting, voorzien van een juist bestemmingsplan en de benodigde vergunningen. Wij hebben het afgelopen jaar al een aantal gesprekken gevoerd met de gemeente Lelystad, die er helaas nog niet toe hebben geleid dat ons probleem wordt opgelost. Binnenkort zal er weer een gesprek plaatsvinden waarbij ook de rechterhand van de Veteranen Ombudsman en de voorzitter van de koepel van Samenwerkende Veteranen Ontmoetingscentra aanwezig zullen zijn. Het probleem van huisvesting ten behoeve van Veteranen is een landelijk probleem. Zowel de Veteranen Ombudsman en het Veteranen Platform is op de hoogte van deze problematiek en zullen dit, mede door onze beschermvrouwe, onder de aandacht brengen van het kabinet en bij alle gemeenten. Ten behoeve van de opslag van een groot aantal items die normaal in onze “VOC huiskamer” staan, waren wij op zoek naar een opslagruimte. Inmiddels kan ik u vertellen dat wij hierin hebben kunnen voorzien.

Eindejaarslunch 1 april en inloopavond 6 mei
Afgelopen december 2021 hadden wij een eindejaarslunch gepland. Helaas is dat door de Corona beperkingen niet door kunnen gaan. Om deze eindejaarslunch toch door te laten gaan hadden wij van de koepel van samenwerkende Veteranen Ontmoetingscentra wat financiële ondersteuning gehad. Wij hebben deze eindejaarslunch verplaatst naar 1 april 2022. Op deze avond hebben wij dus geen reguliere inloopavond in ons pand aan de Kempenaar. De eerstvolgende inloopavond is op 6 mei 2022.

Vernieuwde website (Pro versie)
Zoals ik in vorige nieuwsbrieven heb laten weten is onze website www.veteranenlelystad.nl vernieuwd en aangepast. De Pro versie die we nu hebben is minder gevoelig voor storingen en bied ook de mogelijkheid om onderwerpen en foto’s beter te bekijken. Ook nu weer zullen er regelmatig werkzaamheden aan de website plaatsvinden. Hier zult u geen hinder van ondervinden. Ik wil u aanraden om uzelf aan te melden bij onze Facebook groep Veteranen Lelystad en om onze website regelmatig te bekijken. Hierop vind u onze agenda en zullen er ook de laatste nieuwtjes en bijzonderheden bekend worden gemaakt.

Gemeentelijke Veteranendag zaterdag 24 september 2022
Zoals het er nu naar uitziet, zal de gemeentelijke Veteranendag op zaterdag 24 september 2022 gewoon doorgaan. Alle Corona beperkingen zijn op dit moment opgeheven. Op dit moment zijn wij als bestuur van de Stichting Veteranen Lelystad, samen met de gemeente Lelystad aan het kijken hoe deze dag vormgegeven gaat worden. Zet in ieder geval deze datum in uw agenda, zodat wij in groten getale aanwezig kunnen zijn. Uiteraard krijgt u allen t.z.t. een uitnodiging van de gemeente Lelystad op uw huisadres.

Ondersteuning activiteitencommissie
Sinds enkele maanden hebben we een aparte activiteitencommissie. Doordat we vanuit de veteranen gelederen diverse voorstellen kregen om allerlei activiteiten te gaan doen, zoals wandelen, vissen, darten, battlefield tours, museumbezoek etc. hebben een paar veteranen zich aangemeld om dit te gaan begeleiden. Door privé omstandigheden en drukke werkzaamheden bij een nieuwe werkgever, zijn wij op zoek naar personen die onze activiteitencommissie kunnen ondersteunen. Als u een paar uurtjes per maand over heeft, laat dit dan weten. U kunt dit doen door op onze website het contact formulier in te vullen onder vermelding van “Ondersteuning activiteitencommissie” en uw telefoonnummer. Er zal dan contact met u worden opgenomen.

Jaarrapportage 2021 Inspecteur-generaal der krijgsmacht
Er is weer een nieuwe jaarrapportage van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht verschenen. Deze is te bekijken op onze website.

Vergadering van de koepel van Samenwerkende Veteranen Ontmoetingscentra (KvSVOC)
Zoals ik jullie eerder heb laten weten, is de Stichting Veteranen Lelystad per 01-01-2021 toegetreden tot de Koepel van Samenwerkende Veteranen Ontmoetings Centra (KvSVOC). Dit is een kwaliteit keurmerk, dat aangeeft dat wij aan de eisen voldoen die de KvSVOC hier aan stelt. Om aan deze eisen te kunnen blijven voldoen, dienen bestuursleden regelmatig bijeenkomsten en cursussen te volgen, o.a. voor Nuldelijnsondersteuning. De eisen zijn vastgelegd in een samenwerkingsprotocol en gelden voor alle Veteranen ontmoetings Centra in Nederland. Hierdoor weet u dat wij aan de hoogste normen voldoen.

Nuldelijnsondersteuning (“NOS 2.0”)
Zoals jullie waarschijnlijk wel zullen weten, is er in Nederland t.b.v. de nuldelijnsondersteuning een landelijk dekkend netwerk ontwikkeld wat Veteranen in de gelegenheid stelt om directe steun te krijgen van een mede veteraan die hiervoor de juiste kwaliteiten heeft. Deze zorg wordt gecoördineerd door het Veteranen Platform (VP). Regelmatig hoor ik dat er problemen zijn die Veteranen of hun thuisfront hebben overgehouden aan hun uitzending(en). Ook binnen Lelystad hebben er al een aantal Veteranen op deze ondersteuning een beroep gedaan. Er is gebleken dat deze nuldelijnsondersteuning zeer goed werkt en een goed gesprek met een andere Veteraan die hiervoor is opgeleid, veel ervaring heeft en goed kan luisteren, vaak nieuwe inzichten en mogelijkheden biedt. Als u zelf, Veteranen in uw omgeving of het thuisfront tegen problemen aanloopt, waarvan ze niet weten hoe deze aan te pakken, kunnen ze dit bij de Stichting Veteranen Lelystad kenbaar maken. U kunt dit doen door op onze website het contact formulier in te vullen met vermelding nuldelijnsondersteuning en uw telefoonnummer. Er zal dan contact met u worden opgenomen.

Ik hoop u allen binnenkort op de eerste vrijdagavond van de maand mei tussen 19.30 uur en 22.00 uur te ontmoeten in ons Veteranen Ontmoetingscentrum in het pand “De Bekleder Lelystad” aan de Kempenaar 01-22 om onder het genot van een bakje koffie en een hapje en een drankje elkaar te treffen en gezellig met elkaar te praten en herinneringen te delen. Ik wil u aanraden om regelmatig op onze Facebook-groep te kijken en onze website te bezoeken voor nieuwe activiteiten en aanpassingen in onze agenda. Tot zover deze nieuwsbrief.

Zoals u weet opgeven is geen optie!

Met vriendelijke veteranengroet,

Harry Hanenburg
Adjudant b.d.
Voorzitter Stichting Veteranen Lelystad

Website: www.veteranenlelystad.nl
Mail: veteranenlelystad@gmail.com
Facebook (besloten privé groep): Veteranen Lelystad