Stichting Veteranen Lelystad

Bestuur

Voorzitter

H. R. (Harry) Hanenburg
Adjudant b. d.
Voorzitter Stichting Veteranen Lelystad

Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Ik ben in 1974 in militaire dienst gekomen bij het Korps Mariniers en heb mijn militaire carrière in 1976 voortgezet bij de Koninklijke landmacht.

Door de jaren heen heb ik gediend bij verschillende wapens en dienstvakken, o.a. Infanterie, Aan en Afvoer Troepen, Genie en Geneeskundige dienst.

In 1988 ben ik definitief overgestapt naar de geneeskundige dienst en ben daar via de Koninklijke Militaire School en het Opleidings Centrum Militair Geneeskundige Diensten opgeleid als onderofficier geneeskundige troepen.

In 1991 ben ik voor de eerste maal uitgezonden naar de Golfoorlog (Desert Storm), mijn tweede uitzending was ook in 1991 naar Irak (Provide Comfort). In 1992/1993 ben ik voor de derde keer uitgezonden naar Bosnië 1 (NL/BE) UN Transport bataljon. In 1998 ben ik wederom uitgezonden naar Bosnië (SFOR 4). In 1999 ben ik uitgezonden naar Kosovo (KFOR 1). Mijn laatste uitzending was in 2010 naar Afghanistan (ISAF).

Buiten mijn militaire carrière heb ik van 1 januari 1996 tot 1 januari 2019 als brandweerman gewerkt bij de veiligheidsregio Flevoland (Brandweer Lelystad). In deze periode heb ik diverse specialisaties gehad, onder andere chauffeur zware brandweerwagen, instructeur technische hulpverlening, brandweerduiker en duikploegleider.

Tijdens mijn uitzendingen ben ik gewond geraakt en heeft er zich bij mij een Post Traumatische Stress Stoornis ontwikkeld. Hiervoor heb ik van de minister van Defensie het Draag Insigne Gewonden mogen ontvangen.

Op 1 maart 2012 ben ik als compagnies adjudant met functioneel leeftijds ontslag gegaan.

Ik hoop dat ik veel veteranen en hun thuisfront ga tegenkomen bij de Stichting Veteranen Lelystad en dat wij veel herinneringen met elkaar kunnen delen en elkaar daardoor tot steun kunnen zijn.


Secretaris

Bart Visscher

Mijn militaire carrière heb ik op twee momenten doorlopen.

Vanuit een militaire dienstplicht (92-4) heb ik vanaf 92-11 tot en met 94-11 gediend bij de Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht.

Vanaf 2001-08 tot en met 2007-02 was ik Eerste-Luitenant bij de Koninklijke Luchtmacht.

Staf 4 Div HHD (Harderwijk); A00X0
11 Lumbl (Schaarsbergen); Stingerschutter/Gewondenhelper
AOCS NM (Air Operations Control Center Nieuw Milligen); Hoofd Basis Adjudant

Uitzending:
Jaar: 1994, Unprofor, Dutchbat 1; Srebrenica, Bosnië-Herzegovina.


Algemeen bestuurslid

Jan Leenheer

Mijn naam is Jan Leenheer.
Als dienstplichtig soldaat ben ik in 1982 naar Libanon uitgezonden geweest.
Dit was een vredesmissie onder de vlag van Unifil.
Na mijn diensttijd ben ik weer de burgermaatschappij in gegaan,via brandblussers,druk en trekveren en een magazijn ben ik nu alweer 30 jaar werkzaam in het afval.

Ook ben ik 25 jaar vrijwilliger geweest bij de brandweer in Lelystad.

Algemeen bestuurslid

Fred de Voor

Ik ben Fred de Voor, echtgenoot van Erna (penningmeester)

In 1981 – In dienst gegaan
In 1982 – Naar Libanon
Van 1985-1997 Bij de KNatres
Sindsdien zelfstandig ondernemer als Autobekleder.

Het VOC van de Stichting Veteranen Lelystad is gehuisvest in ons bedrijfspand.Samen met wat andere veteranen hebben we er een leuke plek van gemaakt.
Tijdens de bijeenkomsten zorgen mijn vrouw en ik voor een hapje en drankje.


Penningmeester

Erna de Voor-van Straten

Ik ben de vrouw van Fred de Voor (algemeen bestuurslid).
Samen zijn wij De Bekleder Lelystad.
Fred bekleed en ik doe de administratie o.a. uitwerken offertes, boekhouding e.d. Maar ook klant en leverancier contact). Ik ben het 1e aanspreekpunt.
De Bekleder Lelystad is gehuisvest in een huurpand, een deel daarvan hebben wij beschikbaar gesteld en is ingericht als huiskamer voor de Lelystadse Veteranen.
Ik ben geen veteraan, maar voer graag mijn taak als penningmeester uit.
Ik voel me zeer betrokken.


Beschermvrouwe

Ina Adema – Commissaris van de Koning in Noord-Brabant

Toen mij als burgemeester van Lelystad werd gevraagd of ik beschermvrouwe wilde zijn van Stichting Veteranen Lelystad heb ik onmiddellijk ja gezegd. Ik heb het grootste respect voor hen die hebben gediend onder oorlogsomstandigheden, dan wel hebben deelgenomen aan een missie in het kader van handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde. Zij hebben het kostbaarste bezit van een mens, namelijk zijn of haar leven, in de waagschaal gesteld voor vrede, vrijheid en rechtvaardigheid. De Stichting Veteranen Lelystad biedt steun en erkenning aan Lelystadse veteranen door middel van het organiseren van verschillende activiteiten en een toegankelijke ‘huiskamer’. Binnen deze bijeenkomsten vinden veteranen erkenning en herkenning voor de inspanningen die zij als militairen op een missie of een oorlogssituatie hebben geleverd. Dit is van groot belang, er zijn immers niet zo veel mensen die deze ervaring in hun leven meemaken en deze met anderen kunnen delen. Stichting Veteranen Lelystad voorziet in de behoefte dat deze verhalen gedeeld kunnen worden. Na mijn vertrek als burgemeester van Lelystad, blijf ik beschermvrouw van de Stichting. Hiermee wil ik laten zien dat ik grote waarde hecht aan het bestaan van Stichting Veteranen Lelystad en haar belangrijke maatschappelijke functie.


Stichting Veteranen Lelystad

Correspondentie adres:
De Bekleder Lelystad
Kempenaar 01-22
8242 BA Lelystad