Informatie voor veteranen

De website Veteranen Lelystad is een platform waar de veteranen van Lelystad informatie kunnen vinden over initiatieven, activiteiten en ondersteuning, die er zijn of worden georganiseerd voor de veteranen van Lelystad. Op deze pagina vind u een handig overzicht van samenwerkende organisaties of landelijke initiatieven.

www.veteraneninstituut.nl
Nederlandse veteranen, oorlogs-, dienstslachtoffers en hun relaties hebben ook na hun diensttijd recht op optimale zorg en dienstverlening. Daarom biedt het Veteraneninstituut hen verschillende diensten aan.
Een van de hoekstenen van het veteranenbeleid is het bevorderen en uitdragen van erkenning voor veteranen. De aandacht en waardering vanuit de Nederlandse samenleving dragen sterk bij aan het gevoel van erkenning onder veteranen.

www.veteranenloket.nl
Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Tel nr:088 334 00 00

www.lzv-groep.nl (landelijk zorgsysteem voor veteranen)
Het LZV biedt veteranenzorg met een keten van twaalf instellingen en een centrale coördinatie in Doorn.
De veteranenzorg kan laagdrempelig zijn zoals met een adviesgesprek, of juist gespecialiseerd met behandeling en opname. In vaktermen wordt gesproken over een bundeling van nuldelijns, eerstelijns, en (gespecialiseerde) tweedelijns zorg. Binnen het LZV biedt de nulde lijn geestelijke verzorging, de eerste lijn maatschappelijk werk en de tweede lijn gespecialiseerde traumabehandelingen plus verslavingszorg en forensische psychiatrie.

www.veteranenplatform.nl
Als de belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen streeft het Veteranen Platform er naar hem sociaal trots en sterk te houden. Veteranen, die het Koninkrijk der Nederlanden onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies, vaak met gevaar voor eigen leven hebben gediend, hebben immers recht op ons aller erkenning en waardering en waar nodig zorg.

www.disk-veteranen.nl
De Digitale Sociale Kaart Veteranen (DiSKv) geeft een overzicht van de organisaties, diensten en voorzieningen speciaal voor veteranen en hun relaties. Het gaat daarbij om belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan.
Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

www.de-basis.nl
De Basis is de mentale krachtbron voor publieke geüniformeerde beroepen in Nederland. Wij bieden begeleiding, maatschappelijk werk en trainingen aan (oud)-medewerkers en hun directe relaties. Onze vestiging in Doorn is een gastvrij centrum dat we delen met verschillende partners uit de wereld van Defensie, Politie en Brandweer.

www.sinaicentrum.nl
Het Sinai Centrum behandelt veteranen die ingrijpende uitzendervaringen hebben meegemaakt en daarvan de gevolgen merken voor hun psychische gezondheid, hun algemeen welzijn en in het dagelijks leven. Ook behandelen we dienstslachtoffers. Wanneer partners en eventueel kinderen of ouders door de problemen van de veteraan zelf psychische problemen hebben ontwikkeld, kunnen zij bij ons ook in individuele behandeling of groepsbehandeling komen.

Veteranenwet

Bekijk hier de veteranenwet

Veteranennota:

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/beleidsnotas/2020/06/08/de-veteranennota-2019-2020/de-veteranennota-2019-2020.pdf