Stichting Veteranen Lelystad

Deze website is een platform van de Stichting Veteranen Lelystad. Hier kunnen de veteranen van Lelystad informatie vinden over initiatieven, activiteiten en ondersteuning, die er zijn of worden georganiseerd voor de veteranen van Lelystad. Op de site vindt u een overzicht van activiteiten die de Stichting Veteranen Lelystad aanbiedt en een overzicht van samenwerkende organisaties van landelijke initiatieven. Dit platform biedt informatie over, waar de stichting activiteiten organiseert voor de veteranen. Vrijheid heeft een prijs en heeft onderhoud en aandacht nodig om toekomstbestendig te blijven. Vandaar dat de Stichting Veteranen Lelystad samenwerkt met de Stichting Herdenken, Verzoenen en Vrijheid Lelystad en samen extra aandacht besteedt aan het informeren en betrekken van de jeugd. Ook dit is een onderdeel waar de Stichting Veteranen Lelystad een belangrijke rol in heeft. Met het samen organiseren van de jaarlijkse 4 en 5 mei plechtigheden willen de stichtingen, naast het herdenken van de slachtoffers van en na de tweede wereldoorlog, het bewustzijn vergroten dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. De doelstellingen van beide stichtingen liggen verankerd in hun eigen oprichtingsstatuten.

Doelstelling

Het bevorderen van de maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen in het algemeen en die in Lelystad in het bijzonder en het op laagdrempelige wijze bevorderen en verstevigen van het contact en de relaties van de veteranen onderling.

De Stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door het organiseren en begeleiden van sociale, culturele, recreatieve, educatieve en sportieve activiteiten en evenementen ten behoeve van de veteranen in Lelystad.

Het organiseren van lezingen, voordrachten, filmavonden en dergelijke.

Een huiskamerfunctie bieden voor veteranen bij het Veteranen Ontmoetings Centrum (VOC).

Het leggen en onderhouden van relaties met andere organisaties met een soortgelijk doel als dat van de stichting.

Nuldelijns ondersteuning bieden aan de veteranen en hun thuisfront.

Nuldelijns ondersteuning

Bij de Stichting Veteranen lelystad besteden wij aandacht aan het ondersteunen van collega veteranen en hun thuisfront, die nog dagelijks kampen met de gevolgen van de gebeurtenissen die zij hebben meegemaakt tijdens een missie. In sommige situaties heb je behoefte aan een luisterend oor of een steuntje in de rug. In veel gevallen kun je terugvallen op je eigen sociale netwerk, zoals familie, vrienden of kennissen. Maar er zijn momenten dat het niet volstaat en dan biedt een collega-veteraan de uitkomst. Inmiddels is er een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige kameraadschappelijke steun van, voor en door veteranen. Ook directe relaties van veteranen kunnen hiervan gebruikmaken. Daarnaast is dit netwerk ook beschikbaar voor militaire dienstslachtoffers. Het netwerk bestaat uit nuldelijnshelpers; vrijwilligers van lid organisaties van het Veteranen Platform en van de samenwerkende Veteranenontmoetingscentra. Ze hebben allemaal een gecertificeerde training gevolgd, zodat zij hun rol op een juiste en verantwoorde manier kunnen vervullen. Nuldelijnshelpers maken geen deel uit van de reguliere zorgsystemen, maar ze staan altijd klaar met een luisterend oor en geven desgevraagd kameraadschappelijke ondersteuning. Indien nodig kennen zij de weg naar de professionele hulpverlening, speciaal voor veteranen en hun thuisfront.

Vrijheid heeft een prijs en heeft onderhoud en aandacht nodig om toekomstbestendig te blijven. Vandaar dat de Stichting Herdenken, Verzoenen en Vrijheid Lelystad extra aandacht besteedt aan het informeren en betrekken van de jeugd. Ook dit is een onderdeel waar de Stichting Veteranen Lelystad een belangrijke rol in heeft.

De doelstellingen van beide stichtingen liggen verankerd in hun eigen oprichtingsstatuten.

Bestuur

Maak kennis met het bestuur van Stichting Veteranen Lelystad

Aanmelden Veteranen

Nieuws

Lokale activiteiten