Deze website is een platform van de Stichting Veteranen Lelystad waar de veteranen van Lelystad informatie kunnen vinden over initiatieven, activiteiten en ondersteuning.

Tevens biedt dit platform ook informatie over waar de stichting activiteiten organiseert voor de veteranen. De Stichting Herdenken, Verzoenen en Vrijheid Lelystad en de Stichting Veteranen Lelystad zetten zich gezamenlijk in voor de veteranen van Lelystad, elk met zijn individuele mogelijkheden. Samen sterk, mét en voor elkaar.

Ook is er aandacht voor het ondersteunen van collega veteranen, die nog dagelijks kampen met de gevolgen van de gebeurtenissen, die zij hebben meegemaakt. Met het samen organiseren van de jaarlijkse 4 en 5 mei plechtigheden willen de stichtingen, naast het herdenken van de slachtoffers van en na de tweede wereldoorlog, het bewustzijn vergroten dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Vrijheid heeft een prijs en heeft onderhoud en aandacht nodig om toekomstbestendig te blijven. Vandaar dat de Stichting Herdenken, Verzoenen en Vrijheid Lelystad extra aandacht besteedt aan het informeren en betrekken van de jeugd. Ook dit is een onderdeel waar de Stichting Veteranen Lelystad een belangrijke rol in heeft.

De doelstellingen van beide stichtingen liggen verankerd in hun eigen oprichtingsstatuten.

Nieuws

Lokale activiteiten