Over Veteranen Lelystad

De website Veteranen Lelystad is een platform waar de veteranen van Lelystad informatie kunnen vinden over initiatieven, activiteiten en ondersteuning, die er zijn of worden georganiseerd voor de veteranen van Lelystad.

De doelstellingen van de stichting veteranen Lelystad zijn:

Het bevorderen van de maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen in het algemeen en die in Lelystad in het bijzonder en het op laagdrempelige wijze bevorderen en verstevigen van het contact en de relaties van de veteranen onderling.

De Stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door het organiseren en begeleiden van sociale, culturele, recreatieve, educatieve en sportieve activiteiten en evenementen ten behoeve van de veteranen in Lelystad.

Het organiseren van lezingen, voordrachten, filmavonden en dergelijke.

Een huiskamerfunctie bieden voor veteranen bij het Veteranen Ontmoetings Centrum (VOC).

Het leggen en onderhouden van relaties met andere organisaties met een soortgelijk doel als dat van de stichting.

Nuldelijns ondersteuning bieden aan de veteranen en hun thuisfront.

 Vragen? Neem contact met ons op: