Nieuwsbrief van de voorzitter – December 2021

Published by admin on

Beste veteranen vrienden,

Over een paar dagen is het jaar 2021 alweer voorbij. Een jaar waarin we het Corona virus nog steeds niet onder controle hebben gekregen. Steeds weer komen er nieuwe varianten bij, waartegen we ons moeten beschermen. Regelmatig bereiken mij berichten van mensen die getroffen zijn door het Corona virus. Laten wij verstandig zijn en ons aan de richtlijnen houden die onze overheid heeft aangegeven. Uiteraard hoop ik dat u allen en ook uw familie in goede gezondheid verkeren en u alle ellende bespaard zal blijven.

Veteranen activiteiten
Voor het tweede jaar op rij hebben we onze activiteiten moeten aanpassen aan de beperkingen die het Corona virus ons heeft opgelegd. Een groot deel van onze ontmoetingsavonden in ons VOC (Veteranen Ontmoetings Centrum) konden niet doorgaan. Gelukkig hebben we wel een aantal keren bij elkaar kunnen komen en die momenten werden dan ook goed bezocht. Ook hebben een aantal veteranen zich ingeschreven voor de “Walk 4 Veterans”. Zij hebben gedurende een groot aantal maanden wekelijks met elkaar gelopen en zodoende een mooi bedrag weten op te halen om veteranen in Nederland te ondersteunen. Helaas is voor het tweede jaar op rij onze gemeentelijke Veteranendag niet door gegaan. Deze dag stond gepland op de laatste zaterdag van september. Ook hier gooide Corona weer roet in het eten. We hadden in overleg met de gemeente deze dag verplaatst naar een latere datum, maar de beperkingen door Corona lieten het niet toe dat er een grote groep veteranen bij elkaar zou komen. Als alles in 2022 voor wat betreft het Corona virus weer wat rustiger is geworden kunnen we de gemeentelijke Veteranendag 2022 weer door laten gaan. De gemeentelijke Veteranendag 2022 staat ook weer gepland op de laatste zaterdag van september. Voor al onze activiteiten kunt u het best onze website in de gaten houden, daar staat de meest actuele agenda. Ook dit jaar werden wij als Stichting Veteranen Lelystad weer verrast met een aantal pakketten die wij mochten uitdelen aan veteranen. Deze pakketten werden door de Stichting OVA (Stichting Ondersteuning Veteranen Activiteiten) en het KDF (Karel Doorman Fonds) gefinancierd. Wij hebben op deze manier weer vijfentwintig veteranen kunnen verrassen.

Huisvesting Stichting Veteranen Lelystad
Zoals jullie weten hebben wij ons Veteranen Ontmoetings Centrum in het bedrijf “De Bekleder Lelystad” gevestigd aan de Kempenaar 01-22. Dit is een tijdelijke oplossing die tot op heden prima bevalt. Echter doordat het bestemmingsplan en het verkrijgen van de benodigde vergunningen het verhinderen dat wij hier permanent kunnen verblijven, zijn wij in overleg met de gemeente Lelystad op zoek naar een meer passende permanente locatie. Wij hebben meerdere gesprekken met de gemeente gehad en de samenwerking verloopt plezierig. Maar zoals jullie waarschijnlijk zullen weten liggen de panden niet voor het oprapen.
Wensen voor huisvesting t.b.v. de Stichting Veteranen Lelystad (± 650 veteranen) voor een Veteranen Ontmoetings Centrum (VOC).

  • Zelfstandige ruimte (24/7 toegankelijk door eigen toegang).
  • Pand of losstaand gebouw van ± 200 m2, inclusief gemeenschappelijke ruimte voor bijeenkomsten, keuken, dames en heren toilet, bar, kantoor en spreekruimte t.b.v. nuldelijns ondersteuning.
  • Het pand dient bij voorkeur niet midden in het stadshart (Gordiaan) te liggen, eventueel ook een mogelijke locatie (zoals dansschool Overeem, PV de Lelybode of theater Posa) op een bedrijventerrein of sportpark behoord tot de mogelijkheden en valt te overwegen.
  • Het pand dient goed bereikbaar te zijn met openbaar vervoer, fiets, auto en toegankelijk te zijn voor mindervaliden met rolstoel.
  • Het pand dient in de directe omgeving voldoende parkeergelegenheid te hebben, bij voorkeur vrij parkeren.
  • Het bestemmingsplan dient afgestemd te zijn op de Stichting Veteranen Lelystad en het pand en de Stichting Veteranen Lelystad moeten een horeca vergunning krijgen om zwak alcoholische dranken te mogen schenken.
  • Het gebouw dient te beschikken over water, elektra, verwarming en de mogelijkheid om de computer te gebruiken (Wifi) en TV aansluiting t.b.v. PowerPoint presentaties.
  • Opgenomen zijn in de route van de vuilophaaldienst HVC.

De gemeente is in overleg met diverse personen om te kijken of dit valt te realiseren, echter zo makkelijk is het niet. Zij hebben ons de vraag gesteld of wij ook willen kijken of er panden zijn die mogelijk in aanmerking kunnen komen. Deze vraag stel ik nu ook aan jullie. Zouden jullie gebouwen of ruimten waarvan jullie denken dat zij aan onze wensen voldoen aan ons door willen geven. Graag een foto en een adres, zodat wij dat dan weer door kunnen geven aan de gemeente. Mocht je iets weten, vul dan even het contactformulierop de website in, onder vermelding van huisvesting, dan neem ik contact met je op.

Activiteiten commissie
Sinds enkele maanden hebben we een aparte activiteitencommissie. Doordat we vanuit de veteranen gelederen diverse voorstellen kregen om allerlei activiteiten te gaan doen, zoals wandelen, vissen, darten enz. hebben een paar veteranen zich aangemeld om dit te gaan begeleiden. Als u activiteiten wilt ondernemen, kunt u dit kenbaar maken bij de activiteitencommissie door op de website het contactformulier in te vullen met daarop de vermelding van de activiteit. De activiteitencommissie zal daarna contact met u opnemen.

Veteranen die nog niet aangemeld zijn bij Stichting Veteranen Lelystad
In Lelystad wonen ± 650 veteranen, waar wij als stichting Veteranen Lelystad er ± 250 via de mail kunnen bereiken. Een keer per jaar vraagt de gemeente Lelystad uw gegevens op bij het Nederlandse Veteranen instituut (NLVi) om u een uitnodiging te sturen voor de gemeentelijke Veteranendag. Echter deze gegevens mogen zij niet met ons delen ingevolge de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij kunnen wel een briefje bijvoegen, met het verzoek of u aan ons uw gegevens wilt verstrekken. Wat wij aan u willen vragen is, of u nog veteranen weet die in Lelystad woonachtig zijn en die zich nog niet bij ons hebben aangemeld. Mogelijk dat u hen kunt vertellen over de Stichting Veteranen Lelystad. Zij kunnen zich aanmelden door op onze website het formulier “aanmelden nieuwe leden” in te vullen.

Nieuwjaarsreceptie
Op 14 december hebben we weer tijdens de persconferentie kunnen horen dat het kabinet van plan is om de Corona maatregelen te handhaven en zelfs nog uit te breiden. Zo blijft de avond lockdown van kracht en moeten alle bedrijven die niet essentieel zijn om 17.00 uur hun deuren sluiten. Dit heeft ons als bestuur van de Stichting Veteranen Lelystad doen besluiten om de nieuwjaarsreceptie die wij hadden gepland op 7 januari 2022 te cancelen. Uiteraard rekenen wij op jullie begrip voor deze beslissing. Op 14 januari 2022 zal het (hopelijk nieuwe) kabinet weer een persconferentie geven. Laten we hopen dat de maatregelen dan weer iets versoepeld kunnen worden en wij weer op de eerste vrijdag van de maand onze ontmoetingsavonden kunnen houden. Kijk de komende weken af en toe eens in de agenda op de website, wijzigingen zullen hier en in onze Facebook groep bekend gesteld worden. Als het doorgaat en u wilt deze ontmoetingsavonden bijwonen, verzoeken wij u om uzelf even aan te melden. Aanmelden graag bij Erna (penningmeester SVL) ernadevoor@gmail.com Wij kunnen dan rekening houden met het maximaal toegestane aantal veteranen die in een ruimte mogen verblijven. Ook is het prettig om te weten wie er komt i.v.m. het kopen van de hapjes en drankjes.

Kerstgroet en de beste wensen voor 2022
Uiteraard hoop ik dat u allen gezond blijft en dat Corona en ander onheil u zal worden bespaard. Ik wens u en uw dierbaren heel fijne kerst (feest) dagen toe en een heel mooie en veilige jaarwisseling. Laten we met z’n allen hopen dat 2022 een jaar wordt waarin we elkaar weer vaker kunnen ontmoeten, elkaar tot steun kunnen zijn en dat we veel leuke momenten met elkaar kunnen beleven.

Met vriendelijke veteranengroet,

Harry Hanenburg
Adjudant b.d.
Voorzitter Stichting Veteranen Lelystad

Website: www.veteranenlelystad.nl
Mail: veteranenlelystad@gmail.com
Facebook (besloten privé groep): Veteranen Lelystad