Nieuwsbrief van de voorzitter – September 2021

Published by admin on

Lelystad 21-09-2021

Beste veteranen vrienden,

Het is alweer een paar maanden terug dat ik wat van mij heb laten horen. De vakantie periode is alweer voorbij en iedereen gaat weer zijn of haar gang. Helaas hebben we nog steeds te maken met verschillende Corona beperkende maatregelen, die ervoor zorgen dat we nog steeds niet de dingen kunnen doen die we graag willen doen. Uiteraard hoop ik dat u allen gezond bent en dat Corona en ander onheil uw huisje voorbij gaat.

Wat is het nut van een nieuwsbrief? Uiteraard is het een middel om te communiceren en zodoende de veteranengemeenschap in Lelystad op de hoogte te houden van zaken die spelen en waar het bestuur mee bezig is. Toen ik met deze manier van communiceren begon, had ik mij voorgenomen om vier keer per jaar een nieuwsbrief te verzenden. Inmiddels ben ik er wel achter dat een nieuwsbrief een middel is en geen doel op zich. Als de nieuwsbrief is verzonden en u deze gelezen heeft, vraag ik mij wel eens af of er geen vragen bij jullie zijn. Een heel enkele keer krijg ik van 1 of 2 veteranen een berichtje en bedanken zij mij voor alle nieuwtjes, maar het zou wel eens fijn zijn om een reactie van meerdere veteranen of thuisfront te krijgen, dat de nieuwsbrief is gelezen. Mogelijk dat u ook nog vermeldenswaardige feiten heeft die ik met de overige veteranen in Lelystad kan delen.

Gemeentelijke Veteranendag
Zoals jullie weten, staat de gemeentelijke Veteranendag in Lelystad gepland op de laatste zaterdag van september. Dat is dit jaar op zaterdag 25 september. Zoals ik hierboven geschreven heb, zijn we helaas nog steeds niet van de Corona beperkingen af en moeten we ons nog steeds aan de regels houden. Helaas heeft de gemeente hier ook mee te maken. Het gevolg is dat de gemeente afgelopen week heeft besloten dat de gemeentelijke Veteranendag op 25 september 2021 niet door kan gaan. Het is helaas niet mogelijk om ± 150 personen veilig in de ruimte te plaatsen die daarvoor bestemd is. Er wordt nu bekeken of er op een later tijdstip dit jaar een andere datum beschikbaar is. Wij zullen dit communiceren via Facebook Veteranen Lelystad en via onze website www.veteranenlelystad.nl . Vanuit de kant van de gemeente Lelystad is toegezegd dat er een dezer dagen een bericht naar jullie zal worden toegestuurd, waarin het een en ander wordt uitgelegd. Zodra er een nieuwe datum bekend is, zal de gemeente lelystad jullie uiteraard een persoonlijke uitnodiging sturen op het huisadres.

Verplaatsing herdenking/oorlogs monument
Zoals jullie waarschijnlijk al hebben vernomen zal binnenkort het herdenking/oorlogs monument verplaatst gaan worden. Dit gaat naar een locatie naast het Agora theater en zal een heel mooie, ruime, en waardige plek worden, waar voldoende ruimte zal zijn om de grote, jaarlijks groeiende groep mensen te ontvangen. In dit plan zal tevens worden meegenomen, het planten van een Anne Frank boom en een witte anjerveld als waardering en erkenning voor alle veteranen van Lelystad. Uiteraard willen wij bij deze officiële gebeurtenis, als Stichting Veteranen Lelystad daarbij aanwezig zijn en hier ceremoniële aandacht aan geven. Ook hier zullen wij dit naar jullie communiceren via Facebook en de website.

Veteranenkostuum/pak
Vlak voor de zomer heeft iedere postactieve veteraan een brief van het ministerie van Defensie op het thuisadres gekregen. In deze brief wordt u in de gelegenheid gesteld om een veteranenkostuum/pak aan te laten meten bij Rick Moorman (House of Men) te Amsterdam. Als u hiertoe beslist kunt u het bedrag wat u moet betalen € 395,- voor het grootste deel declareren bij Defensie, waardoor dit prachtige veteranenkostuum/pak u slechts € 95,- kost. Ook krijgt u van het KPU bedrijf twee witte overhemden (lange en korte mouw), stropdas, baret en een riem toegestuurd.

Aanmelden nieuwe leden
Zoals u ongetwijfeld zult weten, hebben wij sinds 25 mei 2018 te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierdoor is het voor ons als Stichting Veteranen Lelystad niet meer mogelijk om aan uw persoonsgegevens te komen, tenzij u deze zelf vertrekt aan ons. Hierdoor is het best wel lastig om u te bereiken en van informatie te voorzien. Als u de afgelopen drie jaar mail van mij heeft gekregen, dan heeft u uw gegevens al aan ons verstrekt. Vorig jaar 2020 hebben wij als Stichting Veteranen Lelystad een groot aantal eenzame veteranen bezocht. Tijdens deze actie hebben wij geconstateerd, dat er een dertigtal veteranen overleden waren die nog in ons bestand stonden. Helaas hadden de nabestaanden, als die er nog waren dit niet aan ons laten weten. Ook is er geen directe link tussen de gemeente en het Nederlandse Veteranen instituut (NLVi). U doet er dus verstandig aan om aan uw nabestaanden te laten weten, dat na uw overlijden, zij een berichtje naar ons kunnen sturen veteranenlelystad@gmail.com en ook naar het NLVi. Ook veteranen die nieuw in Lelystad komen wonen, kunnen zich bij ons aanmelden en hun gegevens aan ons verstrekken via het aanmeldformuliernieuwe leden. U kunt dit formulier vinden op onze website. U doet er ook goed aan om bij twijfel contact met het NLVi op te nemen of uw gegevens goed zijn doorgegeven door Defensie, dit blijkt nog wel eens niet te kloppen.

Veteranen ombudsman
Voor aanstaande 24 september 2021 hebben wij als Stichting Veteranen Lelystad een uitnodiging gekregen om met de veteranen ombudsman, Reinier van Zutphen in gesprek te gaan. Hij bezoekt door het hele land de veteranen organisaties en gaat daarbij met een groep veteranen het gesprek aan, om te kijken waar zij tegen aan lopen en welke vragen zij hebben. Deze uitnodiging hadden wij vorig jaar al gekregen, maar door alle Corona maatregelen kon dit gesprek toen niet doorgaan. Als u de vragen die wij aan de veteranen ombudsman stellen wilt inzien, dan kunt u deze opvragen bij het bestuur van de Stichting Veteranen Lelystad.

Activiteitencommissie
Het afgelopen jaar zijn een aantal veteranen vanuit ons midden bezig geweest om diverse activiteiten te ontplooien. Zo hebben een aantal veteranen de “Walk 4 Veterans” gelopen en daarmee geld opgehaald door sponsoring. Door de veteranen van Lelystad is € 393,- opgehaald. Met de totale opbrengst
€ 64.508,- kunnen diverse projecten ondersteunt worden, die het welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront bevorderen en hen de aandacht, erkenning en steun geven die zij verdienen. Graag wil ik de “Walk 4 Veterans” voor 2022 onder jullie aandacht brengen en ik hoop dan ook dat volgend jaar het aantal deelnemers flink zal toenemen. Er waren diverse andere initiatieven om met elkaar activiteiten te ondernemen, zoals vissen en fietsen. Hierdoor is er door een paar veteranen geopperd om een activiteiten commissie in het leven te roepen. Op dit moment zijn er vier veteranen die deze kar gaan trekken. De activiteitencommissie zal bestaan uit: Nico Koeleman, Erik de Vries, Ed van Renswouw en Paul van Houtum. U kunt uw ideeën bij hen bekend maken.

Veteranen Ontmoetingscentrum (“VOC”)
Sinds twee jaar hebben wij ons Veteranen Ontmoetingscentrum ondergebracht bij Fred en Erna in het pand van “De Bekleder Lelystad” Kempenaar 01-22. Sinds de oprichting van onze Stichting Veteranen Lelystad, hebben we al op een paar verschillende locaties gezeten. De goedwillendheid van Fred en Erna wordt niet altijd ondersteund door de wet en regelgeving van de gemeente Lelystad. Wij zijn de afgelopen twee jaar bezig geweest om het bestemmingsplan aan te passen en zodoende de toestemming te krijgen om als veteranen bij elkaar te mogen komen in het pand. Een andere vergunning die benodigd is om een biertje (zwak alcoholische dranken) te mogen drinken is een horeca vergunning. Helaas is het niet mogelijk voor de gemeente Lelystad om deze vergunning, met het huidige bestemmingsplan te verstrekken. Het gevolg is dat wij m.i.v. 28 augustus 2021 geen biertje meer tijdens onze ontmoetingsavonden mogen drinken. Wij hebben met een groot aantal veteranen besloten dat wij op onze ontmoetingsavonden een alcohol vrij biertje drinken. Ik heb na het besluit om ons geen horeca vergunning te verstrekken een gesprek aangevraagd met de nieuwe burgemeester Mieke Baltus. In dit gesprek hebben Erna en ik, haar goed uitgelegd wat onze wensen zijn. Het uiteindelijke resultaat moet zijn dat wij een eigen gebouw krijgen, voorzien van alle mogelijkheden om een volwaardig Veteranen Ontmoetingscentrum te blijven. In een vervolg gesprek met twee ambtenaren, die dit dossier behandelen, hebben we al onze wensen verder gespecificeerd. Zij hebben ons toegezegd dat zij contact met hun vastgoed beheerder zullen opnemen, om te bezien wat er mogelijk is. Zij gaan in ieder geval hun best voor ons doen. Wordt vervolgd.

Nuldelijns ondersteuning (“NOS”)
Zoals jullie waarschijnlijk wel zullen weten, is er in Nederland t.b.v. de nuldelijns ondersteuning een landelijk dekkend netwerk ontwikkeld wat veteranen in de gelegenheid stelt om directe steun te krijgen van een mede veteraan die hiervoor de juiste kwaliteiten heeft. Deze zorg wordt gecoördineerd door het Veteranen Platform (VP). Regelmatig hoor ik dat er problemen zijn die veteranen of hun thuisfront hebben overgehouden aan hun uitzending(en). Ook binnen Lelystad hebben er al een aantal veteranen op deze ondersteuning een beroep gedaan. Er is gebleken dat deze nuldelijns ondersteuning zeer goed werkt en een goed gesprek met een andere veteraan die hiervoor is opgeleid, veel ervaring heeft en goed kan luisteren, vaak nieuwe inzichten en mogelijkheden biedt. Als u zelf, veteranen in uw omgeving of het thuisfront tegen problemen aanloopt, waarvan ze niet weten hoe deze aan te pakken, kunnen ze dit bij de Stichting Veteranen Lelystad kenbaar maken. U kunt dit doen door op onze website www.veteranenlelystad.nl het contact formulier in te vullen met vermelding nuldelijns ondersteuning en uw telefoonnummer. Er zal dan contact met u worden opgenomen.

Ik hoop u allen binnenkort op de eerste vrijdagavond van de maand tussen 19.30 uur en 22.00 uur te ontmoeten in ons Veteranen Ontmoetingscentrum, om onder het genot van een bakje koffie en een hapje en een drankje elkaar te treffen en gezellig met elkaar te praten en herinneringen te delen. Ik wil u aanraden om regelmatig op onze Facebook-groep te kijken en onze website te bezoeken. Tot zover deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke veteranengroet,

Harry Hanenburg
Adjudant b.d.
Voorzitter Stichting Veteranen Lelystad