van de voorzitter

Published by Jan Leenheer on

Lelystad 12 augustus 2020

Beste veteranen,
Het is alweer een paar maanden geleden, dat ik als voorzitter van de Stichting Veteranen Lelystad
iets van mij heb laten horen. Ik hoop dat jullie allemaal een fijne vakantie periode hebben (gehad) en
dat iedereen nog steeds gezond is. Helaas zijn ons de afgelopen maanden een aantal veteranen
ontvallen. Deze veteranen zullen wij op gepaste wijze herdenken.
Zoals jullie weten zijn alle veteranen aangelegenheden zoals de dodenherdenking van 4 mei 2020,
Bevrijdingsdag van 5 mei 2020, onze veteranendag van 13 juni 2020 van de gemeente Lelystad en de
landelijke veteranendag van 27 juni 2020 in Den Haag en alle andere (landelijke) herdenkingen en
festiviteiten allemaal niet doorgegaan. Ook is de herdenking op 5 september 2020 bij het Nationaal
Indië-monument in Roermond komen te vervallen.
Tot overmaat van ramp waren wij gedwongen om onze maandelijkse ontmoetingsavonden in ons
VOC te cancelen, omdat alle maatregelen omtrent het Corona virus ons daartoe dwongen. Helaas
heeft het Corona virus en alle maatregelen, die nodig waren om verspreiding van het Corona virus te
voorkomen ervoor gezorgd dat 2020, het jaar dat wij 75 jaar bevrijding zouden herdenken en vieren
hierdoor volledig in het water is gevallen.
Wij hebben de afgelopen maanden echter niet stil gezeten en hebben met dank aan Fred en Erna de
Voor van De Bekleder Lelystad en met ondersteuning van een aantal veteranen vrijwilligers ons VOC
kunnen verbouwen. Zo is de ruimte waar wij onze ontmoetingsavonden houden bijna twee keer zo
groot geworden en is het VOC ook nog eens lekker opgefrist.
Omdat de maatregelen en beperkingen omtrent het Corona virus het toelaten willen wij op
vrijdagavond 4 september 2020 het VOC weer openstellen en onze ontmoetingsavond laten
doorgaan. Wij zullen ons echter wel aan een aantal maatregelen moeten houden, die ervoor moeten
zorgen dat wij deze avond, de besmettingskans op het Coronavirus zoveel als mogelijk is proberen te
voorkomen.
Zo kunnen wij deze avond maximaal 25 personen binnen het VOC toelaten, om de anderhalve meter
te kunnen waarborgen. Het verzoek aan de veteranen die komen is dan ook om hier goed op te
letten. Om besmetting te voorkomen mogen wij elkaar ook geen hand geven en de bekende
veteranengroet is helaas ook niet toegestaan. Als jullie op 4 september 2020 willen komen dan
moeten jullie jezelf wel opgeven voor deze avond. Dit moet je doen via de E-mail van Erna de Voor
(onze penningmeester) ernadevoor@gmail.com Alleen als je jezelf hebt opgegeven kunnen wij je
binnenlaten en de namenlijst zal strikt gehanteerd worden (Max 25 personen). Bij aanmelden naam,
adres en telefoonnummer opgeven. Deze maatregel blijft tot nader bericht van kracht.
Om op deze ontmoetingsavond van 4 september 2020 zoveel mogelijk veteranen de mogelijkheid te
geven om deze avond te bezoeken vragen wij jullie vriendelijk om eventuele partners en of

begeleiders te vragen om deze avond niet te komen. Deze maatregel valt ons als bestuur bijzonder
zwaar, omdat wij maar al te goed weten dat de veteraan en het thuisfront door de jaren heen samen
voor alle uitdagingen hebben gestaan. Maar wij kunnen op deze avond maar maximaal 25 personen
binnenlaten. Als er ruimte is om de partner of begeleider toch op deze avond mee te nemen dan
zullen wij dit via onze facebook groep communiceren. Wij vragen jullie begrip hiervoor.
Als u afhankelijk bent van vervoer, kunt u dit aangeven bij uw aanmelding. Wij zullen onze uiterste
best doen om u op deze avond te laten ophalen en uiteraard aan het eind van de avond wordt u ook
weer naar huis gebracht.
Ook zullen wij jullie bij binnenkomst de vraag stellen of jullie klachten hebben die eventueel verband
kunnen houden met het Corona virus. Uiteraard ga ik er van uit dat jullie niet zullen komen als je
klachten hebt, zoals hoesten, niezen of verhoging of koorts. Deze klachten zouden er mogelijk op
kunnen wijzen dat je besmet bent met Corona. Als je onverhoopt op het laatste moment niet kunt
komen laat het dan ook even weten via hetzelfde E-mail adres.
Zoals jullie waarschijnlijk hebben gemerkt hebben wij als Stichting Veteranen lelystad jullie enkele
weken terug een brief laten sturen via het Veteraneninstituut. Dit was eerder dit jaar al eens
geprobeerd, maar is door een stagiair van het Veteraneninstituut niet goed verwerkt en daardoor
moesten wij enkele maanden later deze brief nogmaals versturen. Deze actie heeft onze Stichting
Veteranen lelystad weer meer bekendheid gegeven waardoor wij een groot aantal nieuwe
aanmeldingen hebben gehad.
Hierbij nogmaals het verzoek om je gegevens bekend te stellen bij de Stichting Veteranen Lelystad,
Naam, Voorletters, Adres, Postcode, E-mail en (mobiele) telefoonnummer. Dit kun je doen via het
contactformulier wat je kunt vinden op onze website. Helaas komt het regelmatig voor dat de
gegevens niet compleet worden aangeleverd waardoor het voor ons niet mogelijk is om jullie te
bereiken en tijdig te informeren omtrent belangrijke veteranen zaken.
Ik hoop op een prettige samenkomst op 4 september en laten wij ervoor zorgen dat wij het Corona
virus buiten onze gelederen kunnen houden. Laten wij allen goed op elkaar letten en houd contact
met elkaar.
Zoals jullie weten is opgeven geen optie.
Je kunt ons bereiken via:
Facebook: (besloten groep)
Veteranen Lelystad
Website:
www.veteranenlelystad.nl
E-mail:
veteranenlelystad@gmail.com
Ontmoetingsavond:
Datum: 4 september 2020
Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur
Locatie: De Bekleder Lelystad
Stichting Veteranen Lelystad
Veteranen Ontmoetings Centrum
Kempenaar 01-22 8242 BA Lelystad

Met vriendelijke veteranengroet.
Harry Hanenburg
Voorzitter Stichting Veteranen Lelystad