Brief aan alle veteranen uit Lelystad

Published by Jan Leenheer on

Lelystad 13 maart 2020

Beste veteraan,

Hierbij willen wij ons als Stichting Veteranen Lelystad voorstellen. Om meer bekendheid te krijgen bij de veteranen van Lelystad en U te informeren over de activiteiten van onze stichting.

In januari 2018 zijn wij met een aantal veteranen begonnen om op regelmatige basis bijeen te komen. Tijdens deze bijeenkomsten kwamen wij er achter dat er nog geen mogelijkheid was voor veteranen in Lelystad om elkaar te ontmoeten. Tijdens een samenkomst van een vijftigtal veteranen bij lunchroom Harrels, bleek deze behoefte er wel te zijn. Een enquête van het 4 en 5 mei comité onder alle veteranen van Lelystad bevestigde deze behoefte. Wij zijn toen als (interim) bestuur aan de slag gegaan en dat heeft er in geresulteerd, dat wij elke eerste vrijdagavond van de maand een bijeenkomst hebben in ons Veteranen Ontmoetings Centrum. Op deze avonden zijn alle veteranen, welke woonachtig zijn in Lelystad, met of zonder partner van harte welkom.

Sinds enkele jaren hebben wij te maken met Europese regelgeving omtrent de privacywetgeving; de zogenaamde AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Hierdoor is het moeilijker geworden om de veteranen allemaal persoonlijk aan te schrijven en hun op die manier op de hoogte te houden van activiteiten en nieuws.

De instantie die wel over deze gegevens beschikt is het Veteranen Instituut. Wij krijgen van hun de mogelijkheid om alle veteranen van Lelystad eenmalig via deze weg te informeren. Wij hopen dan ook dat U uw gegevens bij ons bekend wil stellen, zodat wij deze kunnen gebruiken om U via de mail op de hoogte te houden van nieuws en activiteiten. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren en met deze gegevens omgaan conform de AVG.

De Stichting Veteranen Lelystad heeft als doel:

 1. Het bevorderen van de maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen in het algemeen en die in Lelystad in het bijzonder en het op laagdrempelige wijze bevorderen en verstevigen van het contact en de relaties van de veteranen onderling.
 1. De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door het organiseren en begeleiden van sociale, culturele, recreatieve, educatieve en sportieve activiteiten en evenementen ten behoeve van de veteranen in Lelystad.
 1. Het organiseren van lezingen, voordrachten, filmavonden en dergelijke.
 1. Een huiskamerfunctie bieden voor veteranen bij het Veteranen Ontmoetings Centrum (VOC).
 1. Het leggen en onderhouden van relaties met andere organisaties met een soortgelijk doel als dat van de stichting.
 1. Nuldelijns ondersteuning bieden aan de veteranen en hun thuisfront.

Wie zijn wij en waar zijn wij mee bezig?

 • Wij zijn twee jaar terug (januari 2018) begonnen om de veteranen in Lelystad in contact te brengen met elkaar. Tot die tijd konden veteranen in Lelystad elkaar niet goed vinden.
 • Sinds 22 november 2019 zijn wij officieel een stichting: Stichting Veteranen Lelystad. Dit is mede mogelijk gemaakt door notaris B. J. Binnerts van notaris kantoor Hak en Rein Vos. Vanaf deze datum mogen wij ook met trots zeggen dat onze burgemeester Ina Adema de beschermvrouwe is geworden van alle veteranen van Lelystad.
 • Op dit moment vertegenwoordigen wij in Lelystad ruim 600 veteranen, die woonachtig zijn in Lelystad.
 • Belangrijke doelen zijn het vergroten van onze zichtbaarheid in de samenleving en de bereikbaarheid voor de veteranen van Lelystad. Hierbij dus nogmaals de vraag om naam en voorletters (voornaam), E-mailadres en eventueel adres en telefoonnummer, door te geven aan de Stichting Veteranen Lelystad via veteranenlelystad@gmail.com of via het contact formulier op onze website www.veteranenlelystad.nl of via onze facebook pagina Veteranen Lelystad.
 • Belangrijk in de communicatie is, dat veteranen in Lelystad elkaar kunnen vinden en kunnen bereiken. Onder de ruim 600 veteranen in Lelystad zitten ook een groot aantal oudere veteranen (80/90+). Hierbij wil het nog wel eens moeilijk of zelfs niet mogelijk zijn om deze via de digitale snelweg te bereiken. Wij zijn ook op zoek naar een mogelijkheid om toch alle informatie bij deze veteraan aan te leveren. Deze mensen kunnen ervoor kiezen om via de post bereikt te worden. Dat moet dan wel aan ons worden doorgegeven. Eventueel is het ook mogelijk dat een familielid, die zelf geen veteraan is, contact zoekt met het bestuur van de Stichting Veteranen Lelystad, zodat de informatie via die route kan worden doorgegeven.
 • Een ander belangrijk doel is het realiseren van een eigen Veteranen Ontmoetings Centrum (VOC) in Lelystad. Daar willen wij meerdere keren per week bereikbaar zijn voor veteranen en hun thuisfront. Bestaande buurtcentra zijn nu eenmaal niet altijd geschikt om lichamelijk en psychisch (PTSS) gewonde en emotioneel beschadigde veteranen te ontvangen.

Het overgrote deel van de veteranen is gelukkig lichamelijk en psychisch onbeschadigd teruggekomen van hun missies, maar er is ook een substantieel deel van de veteranen

voor wie dit niet geldt en zij hebben op een gegeven moment in hun leven toch behoefte aan contact en ondersteuning. Veteranen die zo mogelijk onder behandeling zijn in een ziekenhuis of van een psycholoog of psychiater, kunnen nog wel eens emotioneel zijn. Dit wordt door andere bezoekers van een regulier buurthuis niet altijd begrepen en dat is niet prettig voor de veteraan. Het gevolg kan zijn dat deze veteraan niet meer naar de ontmoetingen komt en zodoende in de eenzaamheid raakt.

Op dit moment hebben wij een (tijdelijk) Veteranen Ontmoeting Centrum (VOC)gevonden bij De Bekleder Lelystad, bij Fred en Erna de Voor op de Kempenaar 01-22. Fred is zelf Libanon veteraan en heeft samen met zijn vrouw Erna besloten om zijn bedrijfsruimte open te stellen op de eerste vrijdagavond van de maand van 19.30 uur tot 22.30 uur en deze om te toveren tot een gezellige huiskamer. Hier kunnen de veteranen van Lelystad elkaar ontmoeten en onder het genot van een kopje koffie, een hapje en een drankje in een ongedwongen sfeer met elkaar over hun uitzendingen en andere zaken praten. Veel veteranen hebben de behoefte om bij elkaar en onder elkaar te zijn. Voor de gezelligheid, maar ook om zo nodig emotionele en psychische steun aan elkaar te kunnen bieden en te ervaren. De unieke kameraadschap die tijdens de actieve militaire periode en zeker tijdens de missies vaak een band voor het leven heeft gevormd, wordt tijdens deze ontmoetingen wederom door alle veteranen gevoeld.

 • Tijdens de vele missies, die inmiddels hebben plaatsgevonden, heeft een groot aantal militairen de hoogste prijs betaald. Zij hebben hun leven gegeven, opdat anderen in vrede, vrijheid en veiligheid mogen leven. Wij hier in Nederland leven aan deze kant van de wereld gelukkig in vrede, vrijheid en veiligheid. Een groot aantal militairen is echter tijdens hun missie lichamelijk of psychisch gewond geraakt. Zij leveren nog elke dag strijd en proberen zo goed en zo kwaad als mogelijk is, de draad van hun leven weer op te pakken.

                Om psychisch (PTSS) en lichamelijk gewonde veteranen te kunnen helpen, hebben wij                binnen onze Stichting Veteranen Lelystad een mogelijkheid voor nuldelijns ondersteuning. Hierbij worden veteranen en hun thuisfront door daarvoor opgeleide veteranen geholpen   om via de juiste kanalen hulp en ondersteuning te vinden.

 • Wij zoeken ook naar sponsoren en donateurs, die ons financieel of materieel kunnen ondersteunen. Zij die geïnteresseerd zijn om ons op welke wijze dan ook te ondersteunen, kunnen contact met ons opnemen via ons E-mail adres: veteranenlelystad@gmail.com of via het contact formulier, wat te vinden is op onze website www.veteranenlelystad.nl.
 • Bij de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei in het Stadspark zijn de veteranen ook met een steeds grotere groep veteranen aanwezig. Wij verzamelen dan om 19.00 uur in het woonzorgcentrum de Uiterton, om daarna gezamenlijk naar een gereserveerde plek voor veteranen in het Stadspark te lopen om aan de plechtigheid deel te nemen. Deze groep Veteranen, die allen een baret dragen en van wie de meesten in uniform of veteranentenue staan, wordt ieder jaar groter. Zo laten wij ons zien aan de burgers van Lelystad en dragen bij aan het bevorderen van de maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen in het algemeen en die van Lelystad in het bijzonder. Onze aanwezigheid en de wijze waarop wij ons presenteren tijdens deze plechtigheid wordt zeer gewaardeerd door de andere aanwezigen. Bij dezen wordt iedereen ook weer van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijzondere jaarlijkse plechtigheid, die dit jaar in het teken van 75 jaar vrijheid zal staan.
 • Elk jaar worden op de tweede zaterdag in de maand juni, de veteranen door de burgemeester uitgenodigd op het gemeentehuis. Hiermee toont de gemeente aan alle veteranen en hun thuisfront respect en waardering voor alles wat zij als militair hebben gedaan. Militairen hebben tijdens hun missies, waarbij zij vaak over de hele wereld

uitgezonden zijn geweest, als gewone mensen vaak bijzondere prestaties geleverd. Op deze dag worden de veteranen en hun thuisfront, door de burgemeester getrakteerd op een blauwe hap en een lekker drankje. Als je nog niet eerder een uitnodiging hebt ontvangen, kunt je dit kenbaar maken via veteranenlelystad@gmail.com of via www.lelystad.nl/veteranendag2020.

 • Alle informatie voor de veteranen van lelystad staat op onze website en wordt ook op onze (besloten) Facebook groep gecommuniceerd. Op onze website vind je ook informatie en adressen van andere instanties die zich voor veteranen inzetten of waar hulp en ondersteuning kan worden gevonden.

Middels deze brief willen wij als bestuur van de Stichting Veteranen Lelystad bovenstaande informatie delen met alle veteranen van Lelystad en hun thuisfront. Wij danken het Veteranen Instituut voor de aangeboden gelegenheid om het via deze brief te kunnen verspreiden. Wij begrijpen dat niet iedere veteraan behoefte heeft aan contact met de stichting of met andere veteranen, maar misschien komt er een moment dat daar wel behoefte aan is of dat er hulp of ondersteuning wordt gewenst. Op dat moment is het in ieder geval bij U bekend wat wij als stichting kunnen en willen betekenen en hoe wij zijn te bereiken.

Namens het bestuur

met vriendelijke groet,

H. R. (Harry) Hanenburg

Adjudant b. d.

Voorzitter Stichting Veteranen Lelystad

Het bestuur van Stichting Veteranen Lelystad

Dhr. H. R. (Harry) Hanenburg                    (Voorzitter)

Dhr. B. E. (Bart) Visscher                            (Secretaris)

Mevr. E. W. (Erna) de Voor van Straten  (Penningmeester)

Dhr. A. W. J. (Fred) de Voor                       (Algemeen bestuurslid)

Dhr. J. G. (Jan) Leenheer                             (Algemeen bestuurslid)

Facebook: (besloten groep)

Veteranen Lelystad

Website:

www.veteranenlelystad.nl

E-mail:

veteranenlelystad@gmail.com