Stichting Herdenken, Verzoenen en Vrijheid Lelystad

Werkcomité 4,5 mei en Veteranen dag:
De Stichting Veteranen Lelystad en Stichting Herdenken, Verzoenen en Vrijheid Lelystad werken nauw samen. In het bestuur van de Stichting Herdenken, Verzoenen en Vrijheid Lelystad zijn de veteranen, de Joodse gemeenschap en de Scouting Lelystad vertegenwoordigd. Een opdracht die de Stichting zichzelf heeft opgelegd is dat er een verbinding moet zijn met de jeugd om het herdenken en vrijheid vieren door te geven, zodat deze dagen tot in de komende jaren op de juiste manier worden herdacht. De voorzitter en meerdere leden van de Stichting Herdenken, Verzoenen en Vrijheid Lelystad zijn ook nauw betrokken met de Stichting Veteranen Lelystad en zorgen samen met de burgemeester voor de jaarlijkse Veteranen dag in Lelystad.

E-mailen kan via:

De Stichting Herdenken, Verzoenen en Vrijheid Lelystad

Voorzitter: Tony Merkelbach
Secretaris: Bart Visscher (veteraan)
Penningmeester: Mohamed Archerat (namens Marokkaanse gemeenschap Lelystad)

Vicevoorzitter: Wout Jansen (namens Joodse gemeenschap Lelystad)
Bestuurslid : Jolande Oosterling (namens scouting Lelystad)
Ambtelijk ondersteuner: Sandra Herrenauw (kabinet burgemeester)
Aanvullend aan de ondersteuning en informatie, die vanuit de landelijke overheid en speciaal voor veteranen opgerichte organisaties wordt geleverd, zet de Stichting Herdenken, Verzoenen en Herdenken Lelystad zich in voor de veteranen van Lelystad.
Voor Informatie kunt u terecht bij de voorzitter Tony Merkelbach of bij de secretaris Bart Visscher.


Foto: Veteranendag – Fotostudio Wierd