Organisatie 4 en 5 Mei en Veteranen comité Lelystad

Werkcomité 4 en 5 mei/Veteranendag:
Het 4, 5 mei en veteranen comité Lelystad werkt nauw samen met o.a. Scouting Lelystad en andere organisaties om te zorgen dat 4 en 5 mei niet vergeten wordt. Een opdracht die het comité zichzelf heeft opgelegd is dat er een verbinding moet zijn met de jeugd zodat deze dagen tot in de komende jaren op de juiste manier worden herdacht.De voorzitter en meerdere leden van het comité zijn ook nauw betrokken met de veteranen in Lelystad en zorgen samen met de burgemeester voor de jaarlijkse Veteranendag in Lelystad.

E-mailen kan via:

Voorzitter: Tony Merkelbach
Vicevoorzitter: Bart Visscher (veteraan)
Ambtelijk ondersteuner: Sandra Herrenauw (kabinet burgemeester)

Aanvullend aan de ondersteuning en informatie, die vanuit de landelijke overheid en speciaal voor veteranen opgerichte organisaties wordt geleverd, zet het 4 en 5 mei comité Lelystad zich in voor de veteranen van Lelystad.
‘Samen en voor elkaar’ is het motto van het comité. Samen met de veteranen vereniging Lelystad werken aan activiteiten en ondersteuning waar behoefte aan is. Samen sterk, mét en voor elkaar.
Activiteiten die bijdragen aan saamhorigheid en de groeiende maatschappelijke erkenning en waardering. Maar ook ondersteunen van collega veteranen, die nog dagelijks kampen met de gevolgen de gebeurtenissen, die zij hebben meegemaakt.
Met organisatie de jaarlijkse 4 en 5 mei plechtigheden wil het comité, naast het herdenken van de slachtoffers van en na de tweede wereldoorlog, het bewustzijn vergroten dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Vrijheid heeft een prijs en heeft onderhoud aandacht nodig om toekomst bestendig te blijven. Dat is dan ook de reden dat het 4en5 mei Comité extra aandacht besteed aan het informeren en betrekken van onze jeugd. Ook dat is een onderdeel waarin de veteranen van Lelystad een belangrijke rol kunnen hebben.


Foto: Veteranendag – Fotostudio Wierd