Nieuwsbrief van de voorzitter – November 2023

Published by admin on

Beste veteranen vrienden,

Voor u ligt alweer de vierde nieuwsbrief van het jaar 2023. Wij kunnen terugkijken op een goed jaar waarin we mooie momenten met elkaar hebben beleefd. Als we terugkijken op de gemeentelijke Veteranendag kunnen we zonder meer vaststellen dat er een grote opkomst was en dat we een heel gezellige dag met elkaar hebben beleefd. Het eindresultaat was dat veel nieuwe veteranen ons hun gegevens hebben verstrekt, waardoor ons veteranen bestand met enkele tientallen is gegroeid.

Terugblik gemeentelijke Veteranendag
De gemeente Lelystad heeft op zaterdag 30 september 2023 in het kader van de gemeentelijke Veteranendag vanuit de lokale samenleving haar respect, waardering en erkenning getoond aan hen die zich hebben ingezet voor vrede en vrijheid. In tegenstelling tot vorige jaren, zijn wij dit jaar samengekomen in restaurant NEXT. De opkomst was goed, we waren met ruim 120 veteranen aanwezig. Het weer heeft er mede toe bijgedragen dat veteranen ook gebruik konden maken van het terras en dat de deuren open stonden. Na de speeches van de waarnemend burgemeester Ineke Bakker en van mijzelf, werd het buffet geopend en kon er lekker gegeten worden. Deze dag werd door heel veel veteranen en hun partners als erg gezellig ervaren. Ook de locatie was top. Hierdoor werd restaurant NEXT voor het jaar 2024 direct geboekt. U kunt nu alweer de laatste zaterdag van september (28 september 2024) in u agenda zetten.

Medaille overhandiging aan Nieuw Guinea veteraan
Op donderdag 28 september 2023 heeft Veteraan Willem zijn herinneringskruis Nederlands Nieuw Guinea overhandigd gekregen. Willem heeft in Nederlands Nieuw Guinea gediend in 1962 en heeft bij terugkomst zijn medaille nooit gekregen. Op verzoek van Willem is deze overhandiging in de Hanzeborg gedaan door waarnemend burgemeester Ineke Bakker, in het bijzijn van zijn echtgenote en enkele mede veteranen. Het geheel werd met koffie en gebak een feestelijk tintje gegeven.

Reanimatie cursus
Op het verzoek van enkele veteranen of er een cursus reanimatie verzorgd kan worden, hebben wij contact gehad met reanimatiearts Maria. Zij is bereid om voor veteranen deze cursus te geven. Op dit moment zullen we eerst moeten inventariseren hoeveel veteranen interesse hebben om deze cursus te volgen. Zij wil de groepen niet groter maken dan 6 personen per keer. Hierdoor is zij in staat de cursisten wat meer persoonlijk te begeleiden. Bij voldoende animo zullen er dus meerdere cursusmomenten komen. Bij aanmelding dient vermeld te worden of je al eerder een reanimatie cursus hebt gevolgd of dat je voor het eerst de reanimatie cursus gaat volgen. Voor de cursus van veteranen die nog geen ervaring hebben met reanimatie duurt de cursus ongeveer twee en een half uur. Voor de veteranen die al eerder een cursus hebben gevolgd zal de cursus twee uur duren. Tijdens de reanimatie cursus wordt geoefend op poppen van zuigelingen, kinderen en volwassenen. Benodigd bij aanvang van de cursus is het zogenaamde Pocket Mask. Deze zijn bij Maria tegen inkoopsprijs te verkrijgen voor € 11,00. Deze kosten normaal rond de € 25,00. Als je in het bezit bent van een Pocket Mask kun je deze natuurlijk zelf meenemen. De cursusprijs is € 15,00 pp. Bij aanmelden voor de reanimatie cursus dien je aan te geven of je wel of geen eerdere cursus gedaan hebt en je volledige naam, geboortedatum, E-mailadres en telefoonnummer. Bij het voldoen aan de eisen zal een certificaat uitgereikt worden. Om je certificaat geldig te houden, moet deze cursus jaarlijks herhaald worden. Bij voldoende animo zijn de volgende cursusdata vastgesteld, 7, 14, 21 en 28 februari 2024. Zodra er voldoende animo is, nemen wij persoonlijk contact met u op om u in te plannen. Opgave via de mail veteranenlelystad@gmail.com onder vermelding reanimatiecursus.

Eindejaar maaltijd
Op 8 december 2023 houden wij weer onze traditionele eindejaar maaltijd. Ook dit jaar zullen wij deze maaltijd nuttigen bij Lunchroom Le Passage, gelegen aan Agorahof 29-27 te Lelystad. Inloop vanaf 17.30 uur aanvang maaltijd 18.00 uur. De avond zal tot 21.00 uur duren.  Deze eindejaar maaltijd is alléén voor veteranen. Uw aanmelding dient binnen te zijn voor 1 december 2023. Wij plaatsen deze oproep ook op onze facebook-groep Veteranen Lelystad, in de agenda op onze website www.veteranenlelystad.nl en via de Unit Victor App. Als je hierbij aanwezig wilt zijn, dan graag even aanmelden via de mail bij Erna de Voor (Penningmeester SVL) ernadevoor@gmail.com

Nieuwjaarsreceptie 5 januari 2024 locatie de Waterbever
Onze nieuwjaarsreceptie houden wij op 5 januari 2024. De nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden in het buurtcentrum De (Water) Bever in de Voorstraat 313 te Lelystad. Zaal open om 19.30 uur, aanvang officiële gedeelte 20.00 uur (graag op tijd aanwezig zijn). Deze uitnodiging geldt voor de veteraan en de partner. Wij zullen deze uitnodiging ook plaatsen op onze facebook-groep Veteranen Lelystad, de agenda op onze website www.veteranenlelystad.nl en via de Unit Victor App. De aanmeldingen dienen binnen te zijn voor 23 december 2023. Als je hierbij aanwezig wil zijn, dan graag even aanmelden via de mail bij Erna de Voor (Penningmeester SVL) ernadevoor@gmail.com

Situatie rondom gezondheid burgemeester Mieke Baltus
Rondom de gezondheidssituatie van onze burgemeester Mieke Baltus is voor zover wij weten geen nieuws te melden. Het is begrijpelijk dat deze informatie alleen met familie en een enkeling van het gemeentehuis wordt gedeeld. Langs de zijlijn horen wij wel dat Mieke Baltus waarschijnlijk niet voor het eind van het jaar terug zal keren in haar functie. Tot de tijd dat Mieke Baltus terugkeert, zal zij worden waargenomen door waarnemend burgemeester Ineke Bakker. Wij hebben Mieke Baltus laten weten dat de veteranen van Lelystad aan haar denken en we hopen dat ze snel zal herstellen en we wensen haar een goede genezing en sterkte toe.

Nuldelijnsondersteuning door een Veteranenondersteuner gecertificeerd door het NLVi.
In Nederland is er t.b.v. de nuldelijnsondersteuning voor veteranen en het thuisfront een landelijk dekkend netwerk ontwikkeld, wat veteranen in de gelegenheid stelt om directe steun te krijgen van een ervaren veteranenondersteuner die hiervoor de opleiding bij het NLVi heeft gevolgd. Er zijn veteranen die problemen hebben overgehouden aan hun uitzending(en). Hierbij kunt u denken aan een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS), financiële of sociale problemen. Ook binnen Lelystad hebben tal van veteranen inmiddels op deze nuldelijnsondersteuning een beroep gedaan. Er is gebleken dat deze nuldelijnsondersteuning door een veteranenondersteuner zeer effectief werkt. Een goed gesprek met een veteranenondersteuner die hiervoor is opgeleid, veel ervaring heeft en goed kan luisteren, vaak tot nieuwe inzichten en mogelijkheden leidt. Als u zelf of een veteraan in uw omgeving of het thuisfront tegen problemen aanloopt, waarvan u niet weet hoe deze aan te pakken, kunt u dit bij de Stichting Veteranen Lelystad kenbaar maken. U kunt dit doen door op onze website het contact formulier in te vullen met vermelding nuldelijnsondersteuning en uw telefoonnummer. Er zal dan contact met u worden opgenomen. Vanaf 7 oktober 2023 is de benaming nuldelijnsondersteuner verandert in veteranenondersteuner.

Sponsoren zijn welkom
De Stichting Veteranen Lelystad kan niet zonder financiële steun van buitenaf en is financieel mede afhankelijk van derden. Willen wij ons vrijwilligerswerk voor de Stichting Veteranen Lelystad voort kunnen zetten en zo een maatschappelijk belang blijven dienen, dan hopen we op financiële hulp van u. Elke vorm van financiële hulp komt rechtstreeks ten goede aan onze dienstverlening van veteranen en hun families. Waar mogelijk zullen wij indien gewenst uw naam als sponsor noemen. Op verzoek kunnen wij het verhaal en ervaringen van veteranen bij u komen vertellen tijdens een vergadering of personeelsbijeenkomst. Hiermee kunt u uw maatschappelijk verantwoord ondernemen onderstrepen. Ook ondersteuning in natura is van harte welkom, bijvoorbeeld om onze activiteiten voort te kunnen zetten en nieuwe activiteiten op te zetten. Ook kunt u ons van dienst zijn met diverse soorten kennis en met reclame voor onze naamsbekendheid. U kunt natuurlijk een donatie doen door geld over te maken op onze ING rekening NL26 INGB 0009693538 t.n.v. Stichting Veteranen Lelystad o.v.v. donatie. Ook een kleine donatie wordt gewaardeerd. Op dit moment hebben wij een aanvraag ingediend bij de PLUS supermarkt aan de Botter te Lelystad. Als deze aanvraag wordt goedgekeurd kunt u binnenkort bij inlevering van flessen en blikjes uw statiegeld doneren aan de Stichting Veteranen Lelystad.

Evenementencommissie Stichting Veteranen Lelystad
De evenementencommissie van de Stichting Veteranen Lelystad heeft voor het jaar 2023/2024 diverse evenementen bedacht. Dit varieert van darten onder deskundige leiding, bezoek aan musea, BBQ en diverse andere evenementen. Als u interesse heeft om ondersteuning aan de evenementencommissie te bieden, schroom dan niet om uzelf aan te melden. Want zoals u weet vele handen maken het werk lichter. Kijk hiervoor op de agenda van onze website www.veteranenlelystad.nl Aanmelden voor deze evenementen via evenementenveteranenlelystad@gmail.com

Uitbreiding openingstijden van ons Veteranen Ontmoetings Centrum
Om de veteranen van Lelystad in de gelegenheid te stellen om elkaar vaker te treffen, hebben wij gemeend om de openingsuren van ons VOC aan de Kempenaar 01-22 te Lelystad te verruimen. Met ingang van 28 februari 2023 kunt u op dinsdag- en donderdag middag van 13.00 uur tot 16.00 uur (vrije inloop) terecht bij Fred en Erna voor een gezellig bakje koffie en een fijn gesprek met een mede veteraan. Ook kunt u het VOC op deze momenten gebruiken als vertrekpunt voor uw wandeling of fietstocht. Uiteraard blijft onze vaste (besloten) inloopavond op de eerste vrijdag van de maand van 19.30 uur tot 22.00 uur gewoon zoals het was (zie de agenda op onze website).

Situatie omtrent de huisvesting van de Stichting Veteranen Lelystad
Op dit moment zijn wij nog steeds bezig met de gemeente Lelystad om te komen tot een oplossing voor ons huisvesting probleem. Er zit enige progressie in de onderhandelingen, maar of dit leidt tot een eigen ruimte voor ons VOC moeten we nog even afwachten. Het contact met de gemeente Lelystad is goed en achter de schermen wordt er nagedacht over hoe het een en ander te realiseren is. U kunt er van uitgaan dat wij onze uiterste best zullen blijven doen om op korte termijn eigen huisvesting te realiseren voor de Stichting Veteranen Lelystad.

Theater voorstelling door Alphons Pattynama (Alias Toean Bongkar)
Op zondag 14 januari 2024 zal er een theater voorstelling gehouden worden door Alphons Pattynama en Wieteke van Dort als Tante Lien. De voorstelling zal worden gegeven in theater POSA aan de Kempenaar 01-10 te Lelystad. Aanvang 16.00 uur, zaal open om 15.30 uur. Kaarten € 16.00 (veteranen gratis). Kaarten verkrijgbaar bij Theater POSA Tel. 0621258615. Informatie www.161entertainment.nl
Tel. 0683801109. De voorstelling wordt afgesloten met snert met sambal.

Nieuwe herdenkingsplek in het Lelystadse Zilverpark wordt meer dan een beeld
De nieuwe herdenkingsplek in Lelystad, waar vanaf 2025 onder andere de jaarlijkse dodenherdenking moet plaatsvinden, moet in het Zilverpark komen.
De beroemde architect Arna Mačkić heeft een ontwerp gemaakt dat voorziet in herinneringsstenen en een platform in het water. Wethouder Sjaak Kruis is enthousiast, ook omdat de openbare ruimte in het Zilverpark hierdoor enorm opknapt en aan waarde wint. Er hangt wel een prijskaartje aan: 1,5 miljoen euro, oftewel 41.000 euro per jaar op de gemeentelijke begroting.

Afbeelding: Studio LA
 
Herdenkingsplek
Het moet een plek worden waar 365 dagen per jaar herdacht kan worden, in stilte of in georganiseerd verband. Het platform in het water biedt ruimte voor de dodenherdenking op 4 mei, maar ook bijvoorbeeld Keti Koti, de afschaffing van de slavernij, zou er jaarlijks gevierd kunnen worden. Het platform komt, vanaf het ziekenhuis gezien, rechts van de brug in het water van het Zilverpark te liggen. In het groen voor het water is ruimte voor een loot van de Anne Frankboom en een witte anjerperk, een blijvend eerbetoon aan de veteranen van Lelystad.
Het platform in het water. Linksonder, aan de kadekant, de herdenkingsstenen.
Afbeelding: Studio LA

Links van de brug zijn stenen in het water voorzien, waarop gezeten, gespeeld en gesprongen kan worden. Een deel van de stenen moeten herinneringsstenen zijn: stenen met een inscriptie of tekst, die daar liggen namens een bepaalde gemeenschap of organisatie. Zij kunnen zelf meedenken over de tekst of inscriptie.

De nieuwe herdenkingsplek is ontworpen door Studio LA, die dat heeft gedaan in samenspraak met allerlei vertegenwoordigingen van inwoners van Lelystad, onder andere: de Stichting Herdenken, Verzoenen en Vrijheid, de Roma- en Sintigemeenschap, het Platform Lelystadse Kerken, de Lelystadse moskeeën. Het Georganiseerd Overleg Lelystad, het Bureau Gelijke Behandeling Flevoland, de Stichting Veteranen Lelystad, de Agora en de Soroptomisten Lelystad. Onder die vertegenwoordigers is brede instemming met het ontwerp.

Nu is de gemeenteraad aan zet. Die heeft het college eerder op pad gestuurd te komen met een nieuw monument voor oorlogsslachtoffers in het kader van de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei. De huidige herdenkingsplek in het Stadspark is slecht bereikbaar voor mensen die slecht ter been zijn en biedt ook geen ruimte voor de toenemende publieke belangstelling voor de jaarlijkse dodenherdenking. De eerste gedachte was om het monument te verplaatsen naar het Stadshart, maar dat stuitte onder inwoners die aan de plek gehecht zijn en onder de politiek op teveel weerstand.
 
Het monument in het Stadspark van kunstenaar Willem Bouter (1936-2000) blijft staan op de plek bij de Vlieterbrug. Archieffoto: Egbert Voerman

Nieuw monument
Daarop heeft de gemeenteraad vorig jaar besloten dat er een nieuw monument moest komen. De beoogde plek was het plein voor het Agora theater, al stuitte dat op verzet van vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap, die de herinnering aan wat er in de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog te pijnlijk vonden. Dat was de plek waar Joden werden verzameld door de nazi’s voor ze werden afgevoerd naar de concentratie- en vernietigingskampen. De gemeenschap kon zich later toch vinden in het compromis dat een nieuwe gedenkplek voor de Agora zou worden ingericht met onder andere een loot van de Anne Frankboom. Het college ziet nu echter de plek in het Zilverpark als de beste plek.
Afgelopen woensdag (18 oktober) was er een informatieavond over de plannen voor de herdenkingsplek in de Agora. Daarna gaat het plan naar de gemeenteraad. Die heeft eerder 36.000 euro gereserveerd om plannen te ontwikkelen en staat nu voor de discussie of men 1,5 miljoen euro over heeft voor iets wat wel veel meer is dan alleen een beeld om bij te herdenken.
De nieuwe herdenkingsplek in Lelystad, waar vanaf 2025 onder andere de jaarlijkse dodenherdenking moet plaatsvinden, moet in het Zilverpark komen.

Veteranen Ontmoetings Centrum
Inmiddels hebben veel veteranen het Veteranen Ontmoetings Centrum ontdekt om gezellig bij elkaar te komen. Vaak zijn dit mannelijke veteranen. Onder het veteranenbestand in Lelystad bevinden zich ook tientallen vrouwelijke veteranen. Hierbij spreek ik dan ook de hoop en de wens uit dat ook zij het Veteranen Ontmoetings Centrum eens willen bezoeken, of aan willen sluiten bij een van onze activiteiten. Ik weet zeker dat het dan nog gezelliger wordt. Ik hoop u allen op een dinsdag- of donderdagmiddag of op de eerste vrijdagavond van de maand te ontmoeten in ons Veteranen Ontmoetings Centrum in het pand “De Bekleder Lelystad” aan de Kempenaar 01-22 om onder het genot van een bakje koffie en een hapje en een drankje elkaar te treffen en gezellig met elkaar te praten en herinneringen te delen. Ik wil u aanraden om regelmatig op onze Facebook-groep Veteranen Lelystad te kijken en onze website www.veteranenlelystad.nl te bezoeken voor nieuwe activiteiten en aanpassingen in onze agenda.

PS. Als u naar de inloopavond op de eerste vrijdagavond van de maand, of naar een andere bijeenkomst komt, laat u komst dan even weten door een mailtje te sturen naar Erna de Voor (Penningmeester SVL) ernadevoor@gmail.com dan kunnen wij rekening houden met de inkoop van hapjes en drankjes.

Zoals u weet: “Opgeven is geen optie”

Met vriendelijke veteranengroet,

Harry Hanenburg
Adjudant b.d.
Voorzitter Stichting Veteranen Lelystad

Website: www.veteranenlelystad.nl
Mail: veteranenlelystad@gmail.com
Facebook (besloten privé groep): Veteranen Lelystad
Evenementencommissie: evenementenveteranenlelystad@gmail.com

Onze stichting is afhankelijk van subsidies en/of donaties. Met uw gift kunnen wij nu en in de toekomst onze activiteiten en ondersteuning van veteranen en het thuisfront blijven uitvoeren. Elke vorm van financiële hulp komt rechtstreeks ten goede aan onze dienstverlening aan veteranen en hun families. Wij zijn zeer dankbaar voor elke gift. Doneren kan via ING rekening NL26 INGB 0009693538 t.n.v. Stichting Veteranen Lelystad o.v.v. donatie. Bij voorbaat dank.

0 Comments

Geef een reactie

Avatar placeholder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *