Speech gemeentelijke Veteranendag 30 september 2023 van Harry

Published by Jan Leenheer on

Burgemeester bedanken voor de uitnodiging voor deze Veteranendag!

Welkom heten: Tony Merkelbach en mevr. Sandra Herrenauw-Heere

Onderwerp: Vertellen over de Stichting Veteranen Lelystad

Zoals jullie waarschijnlijk wel zullen weten, wonen er in Lelystad ongeveer 650 geregistreerde veteranen. Misschien dat er nog meer veteranen wonen maar die hebben er mogelijk voor gekozen om zich niet te laten registreren bij het NLVi.

Vijf jaar geleden kwam ik erachter, dat er nog geen manier was om de veteranen die woonachtig zijn in Lelystad met elkaar in contact te brengen. Vanuit die gedachte is toen de Stichting Veteranen Lelystad ontstaan.

Helaas beschikken wij van een groot aantal veteranen niet over hun persoonlijke gegevens en is het soms lastig om hen te bereiken. Inmiddels hebben bijna 250 veteranen hun gegevens aan ons verstrekt en kunnen wij deze veteranen via de mail bereiken. Een van de manieren om veteranen te informeren is de “Nieuwsbrief” van de Stichting Veteranen Lelystad, die elk kwartaal via de mail wordt toegestuurd.

Door de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, is het voor ons als Stichting Veteranen Lelystad niet mogelijk om aan jullie persoonsgegevens te komen. Ik wil jullie dan ook vragen, als je gegevens nog niet bij ons bekend zijn om deze alsnog aan ons te verstrekken. Ook als er wijzigingen in jullie gegevens zijn, zoals verhuizing, een nieuw mailadres of bij overlijden, is het verstandig om dit door te (laten) geven aan het NLVi via mijn Vi en aan de Stichting Veteranen Lelystad.

Bij de uitnodiging die jullie van de gemeente Lelystad hebben gekregen, om vandaag hier aanwezig te zijn, zit een aanmeldformulier wat je kunt invullen met jullie persoons gegevens en retour kunt sturen naar de gemeente Lelystad. Helaas heeft het mediabureau van de gemeente Lelystad dit jaar de retourenvelop vergeten bij te voegen. Met het terugsturen van dit formulier, geeft u de Stichting Veteranen Lelystad toestemming om deze gegevens te mogen gebruiken voor veteranen contact. Uiteraard worden deze gegevens door ons nergens anders voor gebruikt.

Ook kun je jezelf aanmelden via onze website, door jezelf aan te melden onder het kopje “aanmelden nieuwe leden”. Als wij samen activiteiten willen organiseren is het belangrijk dat we elkaar kunnen bereiken, bij voorkeur via de mail en via Facebook.

Vandaag wil ik het met jullie hebben over de Stichting Veteranen Lelystad en wat de Stichting Veteranen Lelystad voor veteranen en hun thuisfront kan betekenen. Het unieke aan de Stichting Veteranen Lelystad is, dat onze stichting toegankelijk is voor alle wapens en dienstvakken. Wij hebben onszelf tot doel gesteld om de veteraan bekendheid te geven in onze samenleving. Dit doen wij onder andere door allerlei activiteiten te organiseren waarbij de veteranen met elkaar in contact kunnen komen, om zo de onderlinge band van saamhorigheid en kameraadschap te kunnen versterken. Hierbij wordt ook het thuisfront niet vergeten.

Een van de voorbeelden om de burgers van Lelystad kennis te laten maken met veteranen is tijdens de dodenherdenking op 4 mei te Lelystad. Andere voorbeelden zijn onze deelname aan de Nationale dodenherdenking op de Dam te Amsterdam, de Nationale Veteranendag in Den Haag, het defilé in Wageningen en de Nationale Indië Herdenking in Roermond, de Airborn Mars en de vierdaagse van Nijmegen.

Als Stichting Veteranen Lelystad hebben wij in onze statuten een aantal doelen gesteld, waaraan we onszelf committeren. Zo werken wij eraan om de maatschappelijke erkenning en waardering te bevorderen voor veteranen in het algemeen en voor veteranen in Lelystad in het bijzonder en het op laagdrempelige wijze bevorderen en verstevigen van het contact en de relaties van de veteranen onderling.

De Stichting Veteranen Lelystad tracht haar doel ondermeer te bereiken door het organiseren en begeleiden van sociale, culturele, recreatieve, educatieve en sportieve activiteiten en evenementen ten behoeve van de veteranen in Lelystad.

Zo organiseren wij lezingen, voordrachten, filmavonden en dergelijke en wij bieden een huiskamerfunctie aan voor veteranen bij ons Veteranen Ontmoetings Centrum.

Elke eerste vrijdagavond van de maand hebben wij in ons VOC onze veteranen inloopavond. Jullie kunnen dit altijd controleren in de agenda op onze website en op Facebook. Op deze avond komen veteranen bij elkaar om onder het genot van een hapje en een drankje gezellig met elkaar te praten en herinneringen te delen. Ook zijn jullie van harte welkom om op dinsdag- en donderdagmiddag het VOC te bezoeken om onder het genot van een bakje koffie gezellig met elkaar te praten.

Ook leggen wij contact en onderhouden wij relaties met andere organisaties met een soortgelijk doel als die van de Stichting Veteranen Lelystad. Vanaf de oprichting van de Stichting Veteranen Lelystad hebben wij ons aangesloten bij de koepel voor Samenwerkende Veteranen Ontmoetings Centra. Deze koepel is aangesloten bij het NLVi en het Veteranenplatvorm en hanteert strenge criteria waaraan je als VOC moet voldoen om je hierbij te mogen aansluiten. Hierdoor is de prettige en veilige sfeer en de financiële verantwoording binnen de Stichting Veteranen Lelystad gegarandeerd. Ook hebben wij zeer nauwe banden met andere veteranen stichtingen in Nederland en is er een nauwe band met de Stichting Herdenken, Verzoenen en Vrijheid Lelystad.

Een van de speerpunten van de Stichting Veteranen Lelystad is om Nuldelijnsondersteuning te bieden aan veteranen en hun thuisfront. Er zijn veteranen die problemen hebben overgehouden aan hun uitzending(en). Hierbij kunt je denken aan Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS), Moral Injury en daaruit voortvloeiende problemen zoals een scheiding met financiële of sociale problemen. Ook binnen Lelystad hebben tal van veteranen op deze Nuldelijnsondersteuning met succes een beroep gedaan.

Inmiddels heeft een grote groep veteranen de Stichting Veteranen Lelystad ontdekt.

De grote opkomst vandaag onderstreept maar weer eens dat veteranen graag bij elkaar komen, om de onderlinge kameraadschap en het gevoel van saamhorigheid te onderstrepen.

Als je aan mensen op straat vraagt, wat een veteraan is zal men al gauw zeggen dat dit een oude militair is die in de Tweede Wereldoorlog, Nederlands Indië of Nederlands Nieuw Guinea heeft gevochten. Er zijn nog maar een paar honderd van deze veteranen in Nederland in leven. Het merendeel van de veteranen valt onder de categorie “jonge veteraan”. Zij zijn op missie geweest naar Libanon, de Golf oorlog in Koeweit, Cambodja, Bosnië, Kosovo, Irak, Afghanistan, Mali en tal van andere brandhaarden over de wereld. Op dit moment zijn er nog ongeveer 100.000 veteranen in Nederland. Dit aantal zal de komende jaren snel minder worden, omdat een groot aantal van de oude veteranen tussen de 80 en 100 jaar is. Het is daarom nog belangrijker dat de veteraan gezien wordt in de samenleving.

Vaak wordt verondersteld dat de veteraan allerlei problemen heeft zoals PTSS.

Uit onderzoek is echter gebleken dat ongeveer 10% van de veteranen na de missie problemen ondervind om goed te functioneren en om zich staande te houden in onze hectische maatschappij. Ongeveer 3% heeft echter blijvende problemen overgehouden aan hun missie. Vooral deze veteranen en hun thuisfront hebben onze steun nodig. Steun die ze via de Stichting Veteranen Lelystad kunnen krijgen.

Nuldelijnsondersteuning is een van de belangrijkste taken die de Stichting Veteranen Lelystad zich tot doel heeft gesteld. Dit doen wij door kameraadschappelijke hulp dicht om de hoek aan te bieden. Belangrijk om te vermelden, is dat je zelf dient aan te geven dat je Nuldelijnsondersteuning nodig hebt. Het overgrote deel van de veteranen heeft na de missie gelukkig geen lichamelijke of psychische klachten en kan na terugkomst van de missie zonder problemen door met zijn of haar leven.

Voor veteranen is het belangrijk dat zij hun verhaal kunnen vertellen. Niet alleen aan elkaar, maar ook aan anderen. De Stichting Veteranen Lelystad ondersteund dit door op scholen een veteraan in de klas over zijn of haar verhaal te laten vertellen en met kinderen te praten over de ethische dilemma’s waar militairen tijdens hun missie tegenaan lopen. Ook bedrijven en ondernemingen kunnen op verzoek een presentatie van een veteraan aanvragen.

Het gaat erom om meer bewustzijn bij de burgers te kweken, over wat onze militairen doen en wat onze veteranen uit naam van de regering voor Nederland hebben gedaan. Over het effect wat een uitzending naar een oorlogsgebied op veteranen en hun families heeft en hoe ze met hun eventuele lichamelijke en psychische verwondingen omgaan in de Nederlandse samenleving.

Militairen die uitgezonden zijn geweest, komen door de vaak heftige gebeurtenissen die ze tijdens hun missie hebben meegemaakt namelijk anders terug. Een aantal van ons hebben in hun leven professionele hulp nodig gehad. Maar net zo belangrijk is om te praten met je partner of een kameraad waar je dezelfde ervaringen mee kan delen. Ook hierbij kan de Stichting Veteranen Lelystad ondersteunend zijn. Als je op zoek bent naar bepaalde maten met wie je samen gediend hebt kunnen wij daarbij helpen. Want praten doe je makkelijker met maten die hetzelfde hebben meegemaakt, ook al is iedere gebeurtenis verschillend.

Afgelopen 7 februari bestond de Stichting Veteranen Lelystad vijf jaar.

Wij hebben dit heugelijke feit op 14 april 2023 met een gezellig feest met muzikale omlijsting gevierd bij lunchroom Le Passage. Ook voor de rest van het jaar 2023 hebben wij diverse activiteiten geplant waaraan jullie kunnen deelnemen. Voor het jaar 2024 zijn wij inmiddels de agenda aan het vullen met allerlei gezellige en interessante activiteiten die de kameraadschap onder de veteranen van de Stichting Veteranen Lelystad zal versterken en het saamhorigheidsgevoel nog groter zullen maken.

Alles onder het motto “Leave No One Behind”.

Rest mij om jullie vandaag een gezellige veteranendag te wensen.

Hartelijk dank voor jullie aandacht.


0 Comments

Geef een reactie

Avatar placeholder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *