Nieuwsbrief van de voorzitter – September 2023

Published by admin on

Lelystad 07-09-2023

Beste veteranen vrienden,

Voor u ligt de derde nieuwsbrief van het jaar 2023. De afgelopen maanden zijn wij als bestuur druk geweest met allerlei activiteiten te organiseren waaraan u mee kon doen. Het is hartverwarmend om het aantal veteranen tijdens de diverse activiteiten steeds groter te zien worden. Ook de partners van de veteranen zijn steeds vaker aanwezig, waardoor het nog gezelliger wordt. De meeste van ons hebben de vakantieperiode alweer achter de rug en zullen er weer een jaar tegenaan moeten. Ook in de laatste maanden van 2023 zullen er weer diverse activiteiten plaatsvinden, die de onderlinge verbondenheid zal bevestigen en de saamhorigheid zal versterken.

Gemeentelijke Veteranendag
De gemeente Lelystad wil op zaterdag 30 september 2023 in het kader van de gemeentelijke Veteranendag vanuit de lokale samenleving haar respect, waardering en erkenning tonen aan hen die zich hebben ingezet voor vrede en vrijheid. De uitnodiging hiervoor zal door de gemeente Lelystad een dezer dagen verzonden worden. In tegenstelling tot vorige jaren, zal deze dag niet in het gemeentehuis plaatsvinden, maar wij zullen dit keer samenkomen in restaurant NEXT gelegen aan het Bataviaplein 150, 8242 PN te Lelystad (naast Bataviastad). De reden dat de gemeentelijke Veteranendag niet in het stadhuis plaatsvindt, is dat op 30 september ook de dag van de ouderen in het gemeentehuis gehouden wordt.

Medaille
Bij het bestuur van de Stichting Veteranen Lelystad is het bericht binnengekomen dat een van onze veteranen nooit een medaille heeft gekregen voor zijn uitzending naar Nederlands Nieuw Guinea. Via het Nederlandse Veteraneninstituut wordt onderzoek gedaan hoe dit heeft kunnen gebeuren. Zodra dit is uitgezocht zal dit alsnog worden rechtgetrokken en zal de medaille alsnog aan deze veteraan uitgereikt worden.

Terugblik BBQ 7 juli 2023
Afgelopen 7 juli hebben we een veteranen bbq georganiseerd bij een van onze veteranen thuis in de (mega) tuin. Voor deze bbq waren zowel de veteranen als ook de partners uitgenodigd. De locatie en het weer waren fantastisch en hebben er beide toe bijgedragen dat deze bbq een daverend succes is geworden. De inkoop van het vlees en de drankjes hadden we in eigen beheer en daar werd met veel plezier van genoten. Door het mooie weer, de locatie en de gezellige sfeer die er deze avond was heeft iedereen tot laat op de avond kunnen genieten.

Eindejaar maaltijd
Om jullie te informeren, willen wij alvast de datum geven waarop wij onze eindejaar maaltijd willen houden. Wij willen dit doen op 8 december 2023. Wij als bestuur van de Stichting Veteranen Lelystad willen dit graag met u doen, onder het genot van een gezellig hapje en een drankje. De communicatie v.w.b. de locatie, tijd en de officiële uitnodiging, zullen wij plaatsen op onze facebook-groep Veteranen Lelystad, in de agenda op onze website www.veteranenlelystad.nl en via de Unit Victor App. Als je hierbij aanwezig wil zijn, dan graag even aanmelden bij Erna de Voor (Penningmeester SVL) ernadevoor@gmail.com

Nieuwjaarsreceptie 5 januari 2024 locatie de Waterbever
Hierbij alvast de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie van de Stichting Veteranen Lelystad. Deze uitnodiging geldt voor de veteraan en de partner. De nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden in het buurtcentrum De (Water) Bever in de Voorstraat 313 te Lelystad. Zaal open om 19.30 uur, aanvang officiële gedeelte 20.00 uur. De communicatie en de officiële uitnodiging hierover zal plaatsvinden via deze nieuwsbrief, via onze facebook-groep Veteranen Lelystad, de agenda op onze website www.veteranenlelystad.nl en via de Unit Victor App. Als je hierbij aanwezig wilt zijn, dan graag even aanmelden bij Erna de Voor (Penningmeester SVL) ernadevoor@gmail.com

Situatie rondom gezondheid burgemeester Mieke Baltus
Rondom de gezondheidssituatie van onze burgemeester Mieke Baltus is voor zover wij weten geen nieuws te melden. Het is begrijpelijk dat deze informatie alleen met familie en een enkeling van het gemeentehuis wordt gedeeld. Langs de zijlijn horen wij wel dat Mieke Baltus waarschijnlijk niet voor het eind van het jaar terug zal keren in haar functie. Tot de tijd dat Mieke Baltus terugkeert, zal zij worden waargenomen door waarnemend burgemeester Ineke Bakker. Wij hebben Mieke Baltus laten weten dat de veteranen van Lelystad aan haar denken en we hopen dat ze snel zal herstellen en we wensen haar een goede genezing en sterkte toe.

Nuldelijnsondersteuning (“NOS 2.0”)
In Nederland is er t.b.v. de nuldelijnsondersteuning een landelijk dekkend netwerk ontwikkeld, wat veteranen in de gelegenheid stelt om directe steun te krijgen van een ervaren mede veteraan die hiervoor de opleiding aan het NLVi heeft gevolgd. Er zijn veteranen die problemen hebben overgehouden aan hun uitzending(en). Hierbij kunt u denken aan een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS), financiële of sociale problemen. Ook binnen Lelystad hebben tal van veteranen inmiddels op deze nuldelijnsondersteuning een beroep gedaan. Er is gebleken dat deze nuldelijnsondersteuning zeer effectief werkt. Een goed gesprek met een andere veteraan die hiervoor is opgeleid, veel ervaring heeft en goed kan luisteren, vaak tot nieuwe inzichten en mogelijkheden leid. Als u zelf of een veteraan in uw omgeving of het thuisfront tegen problemen aanloopt, waarvan u niet weet hoe deze aan te pakken, kunt u dit bij de Stichting Veteranen Lelystad kenbaar maken. U kunt dit doen door op onze website het contact formulier in te vullen met vermelding nuldelijnsondersteuning en uw telefoonnummer. Er zal dan contact met u worden opgenomen.

Sponsoren zijn welkom
De Stichting Veteranen Lelystad kan niet zonder financiële steun van buitenaf en is financieel mede afhankelijk van derden. Willen wij ons vrijwilligerswerk voor de Stichting Veteranen Lelystad voort kunnen zetten en zo een maatschappelijk belang blijven dienen, dan hopen we op financiële hulp van u. Elke vorm van financiële hulp komt rechtstreeks ten goede aan onze dienstverlening van veteranen en hun families. Waar mogelijk zullen wij indien gewenst uw naam als sponsor noemen. Op verzoek kunnen wij het verhaal en ervaringen van veteranen bij u komen vertellen tijdens een vergadering of personeelsbijeenkomst. Hiermee kunt u uw maatschappelijk verantwoord ondernemen onderstrepen. Ook ondersteuning in natura is van harte welkom, bijvoorbeeld om onze activiteiten voort te kunnen zetten en nieuwe activiteiten op te zetten. Aan wat voor middelen moet u dan denken? Het kan koffie zijn voor de bijeenkomsten of bijvoorbeeld (huishoudelijke) materialen t.b.v. de inrichting van het Veteranen Ontmoetings Centrum. Ook kunt u ons van dienst zijn met diverse soorten kennis en met reclame voor onze naamsbekendheid. U kunt natuurlijk een donatie doen door geld over te maken op onze ING rekening NL26 INGB 0009693538 t.n.v. Stichting Veteranen Lelystad o.v.v. donatie. Ook een kleine donatie wordt gewaardeerd.

Evenementencommissie Stichting Veteranen Lelystad
De evenementencommissie van de Stichting Veteranen Lelystad heeft voor het jaar 2023/2024 diverse evenementen bedacht. Dit varieert van darten onder deskundige leiding, bezoek aan musea, BBQ en diverse andere evenementen. Als u interesse heeft om ondersteuning aan de evenementencommissie te bieden, schroom dan niet om uzelf aan te melden. Want zoals u weet vele handen maken het werk lichter. Kijk hiervoor op de agenda van onze website www.veteranenlelystad.nl Aanmelden voor deze evenementen via evenementenveteranenlelystad@gmail.com

Uitbreiding openingstijden van ons Veteranen Ontmoetings Centrum
Om de veteranen van Lelystad in de gelegenheid te stellen om elkaar vaker te treffen, hebben wij gemeend om de openingsuren van ons VOC aan de Kempenaar 01-22 te Lelystad te verruimen. Met ingang van 28 februari 2023 kunt u op dinsdag- en donderdag middag van 13.00 uur tot 16.00 uur (vrije inloop) terecht bij Fred en Erna voor een gezellig bakje koffie en een fijn gesprek met een mede veteraan. Ook kunt u het VOC op deze momenten gebruiken als vertrekpunt voor uw wandeling of fietstocht. Uiteraard blijft onze vaste (besloten) inloopavond op de eerste vrijdag van de maand van 19.30 uur tot 22.00 uur gewoon zoals het was (zie de agenda op onze website).

Situatie omtrent de huisvesting van de Stichting Veteranen Lelystad
Op dit moment zijn wij nog steeds bezig met de gemeente Lelystad om te komen tot een oplossing voor ons huisvesting probleem. Er zit enige progressie in de onderhandelingen, maar of dit leidt tot een eigen ruimte voor ons VOC moeten we nog even afwachten. Het contact met de gemeente Lelystad is goed en achter de schermen wordt er nagedacht over hoe het een en ander te realiseren is. U kunt er van uitgaan dat wij onze uiterste best zullen blijven doen om op korte termijn eigen huisvesting te realiseren voor de Stichting Veteranen Lelystad.

Veteranen Ontmoetings Centrum
Ik hoop u op een dinsdag- of donderdagmiddag of op de eerste vrijdagavond van de maand te ontmoeten in ons Veteranen Ontmoetings Centrum in het pand “De Bekleder Lelystad” aan de Kempenaar 01-22 om onder het genot van een bakje koffie en een hapje en een drankje elkaar te treffen en gezellig met elkaar te praten en herinneringen te delen. Ik wil u aanraden om regelmatig op onze Facebook-groep Veteranen Lelystad te kijken en onze website www.veteranenlelystad.nl te bezoeken voor nieuwe activiteiten en aanpassingen in onze agenda.

PS. Als u naar de inloopavond op de eerste vrijdagavond van de maand, of naar een andere bijeenkomst komt, laat u komst dan even weten door een mailtje te sturen naar Erna de Voor (Penningmeester SVL) ernadevoor@gmail.com dan kunnen wij rekening houden met de inkoop van hapjes en drankjes.

Zoals u weet: “Opgeven is geen optie”

Met vriendelijke veteranengroet,

Harry Hanenburg
Adjudant b.d.
Voorzitter Stichting Veteranen Lelystad

Website: www.veteranenlelystad.nl
Mail: veteranenlelystad@gmail.com
Facebook (besloten privé groep): Veteranen Lelystad
Evenementencommissie: evenementenveteranenlelystad@gmail.com

Onze stichting is afhankelijk van subsidies en/of donaties. Met uw gift kunnen wij nu en in de toekomst onze activiteiten en ondersteuning van veteranen en het thuisfront blijven uitvoeren. Elke vorm van financiële hulp komt rechtstreeks ten goede aan onze dienstverlening aan veteranen en hun families. Wij zijn zeer dankbaar voor elke gift. Doneren kan via ING rekening NL26 INGB 0009693538 t.n.v. Stichting Veteranen Lelystad o.v.v. donatie. Bij voorbaat dank.

0 Comments

Geef een reactie

Avatar placeholder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *