Nieuwsbrief van de voorzitter – Juli 2022

Published by admin on

Beste veteranen vrienden,

De zomer is aangebroken en ik hoop dat iedereen kan genieten van een welverdiende vakantie. Het is de afgelopen maanden rustig geweest met het aantal veteranen die getroffen zijn door het corona virus, maar landelijk gezien lopen het aantal besmettingen weer op. Laten we hopen dat het allemaal meevalt en dat we elkaar toch nog kunnen ontmoeten op onze maandelijkse inloopavond.

Johan Opdam 100 jaar
Afgelopen donderdag 14 juli ben ik op verjaarsvisite geweest bij Johan Opdam. Johan is de oudste veteraan van Lelystad. Hij maakt het naar omstandigheden redelijk en hij kan zich prima redden. Hij was blij verast met de aandacht die hij kreeg namens de Stichting Veteranen Lelystad. Wij hebben Johan een paar mooie verjaardagskaarten gegeven en een mooie bos bloemen.

Informatiefolder van de Stichting Veteranen Lelystad
Wij hebben besloten om een informatie folder te laten maken. In deze folder wordt uitgelegd wat de Stichting Veteranen Lelystad allemaal doet voor de veteranen die woonachtig zijn in Lelystad. Deze folder wordt samen met de uitnodiging die u van de gemeente Lelystad krijgt voor de gemeentelijke Veteranendag 2022 meegezonden.

Dodenherdenking 4 mei 2022
Afgelopen 4 mei hebben we met een grote groep veteranen van Lelystad een waardige herdenking kunnen houden om alle oorlogsslachtoffers van de tweede wereldoorlog en van alle missies in de jaren daarna te herdenken. Ik wil iedereen die erbij was dan ook bedanken voor hun aanwezigheid.

Nieuwe Defensienota
Na jaren van bezuinigingen en grote tekorten, zowel van personeel als materieel heeft de oorlog tussen Rusland en Oekraïne er voor gezorgd dat de Defensie begroting op het niveau is gebracht die de NATO van ieder lid van deze organisatie verlangt. U kunt de Defensienota terug vinden op onze website.
Op de site is ook de veteranennota 2022 te downloaden.

24 mei 2022 kennismaking met nieuwe gemeenteraadsleden
Afgelopen 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen geweest. Dit heeft er voor gezorgd dat er veel nieuwe gemeenteraadsleden zijn. Op 24 mei zijn alle maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen uitgenodigd om op een informele manier kennis te maken met de nieuwe raadsleden. Dit was natuurlijk ook een mooie kans om aantal vragen te stellen onder andere over onze huisvesting en nog een paar belangrijke punten, waarvan wij vinden dat we ze onder de aandacht moeten brengen van de raadsleden. Wij hebben voor ons gevoel een groot aantal raadsleden kunnen overtuigen en er zijn inmiddels ook al schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld.

Huidige stand van zaken omtrent de huisvesting van de Stichting Veteranen Lelystad
Na een aantal maanden van oorverdovende stilte, zijn er weer afspraken gemaakt om te komen tot een gesprek over eigen huisvesting voor de Stichting Veteranen Lelystad. Op 1 augustus 2022 zal er samen met de burgemeester een gesprek plaatsvinden wat er uiteindelijk toe moet leiden dat de Stichting Veteranen Lelystad een eigen plek krijgt waar veteranen met elkaar samen kunnen komen.

Gemeentelijke Veteranendag zaterdag 24 september 2022
Als Corona geen roet in het eten gooit zal op zaterdag 24 september de gemeentelijke Veteranendag gehouden worden. De uitnodiging hiervoor zal u eind augustus of begin september door de gemeente worden toegestuurd.  

Ondersteuning evenementencommissie
Om het bestuur enigszins te ondersteunen hebben een paar veteranen de handen ineen geslagen om de activiteiten die wij hebben bedacht voor dit jaar en de komende jaren te organiseren. Er is altijd wel iets te doen en vele handen maken het werk nu eenmaal lichter. Als u de evenementencommissie ideeën wil toesturen of u wil ook graag een steentje bijdragen dan kunt u hen direct benaderen via evenementenveteranenlelystad@gmail.com

Wijzigen van persoonsgegevens
Bij wijzigen van persoonlijke gegevens dit graag doorgeven aan het NLVi en aan de Stichting Veteranen Lelystad. Helaas gebeurd het nog regelmatig dat veteranen verhuizen, een ander Email adres hebben of een ander telefoonnummer krijgen en dat deze wijzigingen niet door worden gegeven. U kunt wijzigingen aan het NLVi doorgeven via de telefoon of via “Mijn Vi”. Echter is er geen directe lijn tussen het NLVi en de Stichting Veteranen Lelystad. U kunt wijzigingen aan de Stichting Veteranen Lelystad het beste doorgeven via het contactformulier wat u kunt vinden op onze website.

Nuldelijnsondersteuning (“NOS 2.0”)
Zoals jullie waarschijnlijk wel zullen weten, is er in Nederland t.b.v. de nuldelijnsondersteuning een landelijk dekkend netwerk ontwikkeld wat veteranen in de gelegenheid stelt om directe steun te krijgen van een mede veteraan die hiervoor de juiste kwaliteiten heeft. Deze zorg wordt gecoördineerd door het Veteranen Platform (VP). Regelmatig hoor ik dat er problemen zijn die veteranen of hun thuisfront hebben overgehouden aan hun uitzending(en). Ook binnen Lelystad hebben er al een aantal veteranen op deze ondersteuning een beroep gedaan. Er is gebleken dat deze nuldelijnsondersteuning zeer goed werkt en een goed gesprek met een andere veteraan die hiervoor is opgeleid, veel ervaring heeft en goed kan luisteren, vaak nieuwe inzichten en mogelijkheden biedt. Als u zelf, veteranen in uw omgeving of het thuisfront tegen problemen aanloopt, waarvan ze niet weten hoe deze aan te pakken, kunnen ze dit bij de Stichting Veteranen Lelystad kenbaar maken. U kunt dit doen door op onze website het contact formulier in te vullen met vermelding nuldelijnsondersteuning en uw telefoonnummer. Er zal dan contact met u worden opgenomen.

Ik hoop u allen binnenkort op de eerste vrijdagavond van de maand tussen 19.30 uur en 22.00 uur te ontmoeten in ons Veteranen Ontmoetingscentrum in het pand “De Bekleder Lelystad” aan de Kempenaar 01-22 om onder het genot van een bakje koffie en een hapje en een drankje elkaar te treffen en gezellig met elkaar te praten en herinneringen te delen. Ik wil u aanraden om regelmatig op onze Facebook-groep te kijken en onze website te bezoeken voor nieuwe activiteiten en aanpassingen in onze agenda. 

Zoals u weet opgeven is geen optie!

Met vriendelijke veteranengroet,

Harry Hanenburg
Adjudant b.d.
Voorzitter Stichting Veteranen Lelystad