Eindejaarsactie

Gepubliceerd door Jan Leenheer op

Hierbij het verzoek aan alle veteranen woonachtig in Lelystad,

Ik stuur jullie deze mail om te peilen of er animo is om deel te nemen aan een eindejaar actie.

Inleiding

Door het COVID-19 virus en de maatregelen van het kabinet merken we dat vereenzaming toeneemt. Mensen kunnen of willen niet meer naar buiten, kwetsbare groepen in de samenleving hebben hier vooral mee van doen.

Ook onze doelgroep, veteranen & thuisfront hebben te maken met de maatregelen en de vereenzaming, immers de gang naar een particulier initiatief (Stichting Veteranen Lelystad) kan nog wel gemaakt worden, maar ook hier zien we toenemend dat het voor de oudere veteranen lastig begint te worden. Eind november wordt in het bestuur van het Karel Doorman Fonds een voorstel ingebracht met onderstaande doelstelling.

Doelstelling

Met een eenmalige actie rond kerst/oud & nieuw iets te doen aan de eenzaamheid van een specifieke groep (oudere kwetsbare veteraan & thuisfront), deze groep actief bezoeken en een pakketje afgeven. (het pakketje bestaat uit een samengesteld geheel van een aantal dingen, dat volgt nog).

Vraagstelling aan de Stichting Veteranen Lelystad, jullie allemaal dus.

Dat is samen te vatten in een aantal vragen:

  1. Zijn jullie bereid en of in staat om naar de doelgroep toe te gaan en tijd te investeren in een bezoek, onder afgifte van het pakketje?
  2. Kennen jullie de doelgroep (oudere kwetsbare veteraan & thuisfront) in jullie omgeving, weten jullie waar ze wonen en is er contact?
  3. Als jullie willen participeren, willen jullie dan aan mij aangeven over hoeveel mensen het in jullie gebied gaat?
  4. Bij het bezoek (als dat wordt toegestaan) mogen foto’s gemaakt worden voor de sociale media, met een verwijzing naar het Karel Doorman Fonds?

Data die van belang zijn:

Voor 19 oktober aanstaande heb ik van jullie een opgave nodig als je mee doet en voor hoeveel mensen.

Eind november vergadert het Karel Doorman Fonds over het voorstel.

Daarna kan ik jullie informeren over de haalbaarheid van het voorstel en de concrete invulling van de uitvoering.

Spreekt voor zich dat de onkosten die u maakt vergoed worden.

Onder de noemer “van en door veteranen voor veteranen”, eens kijken hoe jullie tegenover deze actie staan.

Als jullie willen reageren, kan dit door gebruik te maken van het contact formulier wat op onze website www.veteranenlelystad.nl staat.

Hoor graag iets van jullie.

Harry Hanenburg

Adjudant b. d.

Voorzitter Stichting Veteranen Lelystad