Deze website is een platform waar de veteranen van Lelystad informatie kunnen vinden over initiatieven, activiteiten en ondersteuning, die er zijn of worden georganiseerd voor de veteranen van Lelystad. Aanvullend aan de ondersteuning en informatie, die vanuit de landelijke overheid en speciaal voor veteranen opgerichte organisaties wordt geleverd, zet het 4 en 5 mei en Veteranencomité Lelystad zich in voor de veteranen van Lelystad. ‘Samen en voor elkaar’ is het motto van het comité. Samen met de veteranen werken aan activiteiten en ondersteuning waar behoefte aan is. Samen sterk, mét en voor elkaar. Activiteiten die bijdragen aan saamhorigheid en de groeiende maatschappelijke erkenning en waardering. Maar ook ondersteunen van collega veteranen, die nog dagelijks kampen met de gevolgen van de gebeurtenissen, die zij hebben meegemaakt. Met het organiseren van de jaarlijkse 4 en 5 mei plechtigheden wil het comité, naast het herdenken van de slachtoffers van en na de tweede wereldoorlog, het bewustzijn vergroten dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Vrijheid heeft een prijs en heeft onderhoud en aandacht nodig om toekomst bestendig te blijven. Dat is dan ook de reden dat het 4 en 5 mei Comité extra aandacht besteed aan het informeren en betrekken van onze jeugd. Ook dat is een onderdeel waarin de veteranen van Lelystad een belangrijke rol kunnen hebben.

Nieuws

Lokale activiteiten