De website Veteranen Lelystad is een platform waar de veteranen van Lelystad informatie kunnen vinden over initiatieven, activiteiten en ondersteuning, die er zijn of worden georganiseerd voor de veteranen van Lelystad.

Aanvullend aan de ondersteuning en informatie, die vanuit de landelijke overheid en speciaal voor veteranen opgerichte organisaties wordt geleverd, zet het 4 en 5 mei en Veteranencomité Lelystad zich in voor de Lelystadse veteranen.

‘Samen en voor elkaar’ is het motto van het comité. Samen met de Lelystadse veteranen werken aan activiteiten en ondersteuning waar behoefte aan is. Samen sterk, mét en voor elkaar.
Activiteiten die bijdragen aan saamhorigheid en de groeiende maatschappelijke erkenning en waardering. Maar ook ondersteunen van collega veteranen, die nog dagelijks kampen met de gevolgen de gebeurtenissen, die zij hebben meegemaakt.
Met organisatie de jaarlijkse 4 en 5 mei plechtigheden wil het comité, naast het herdenken van de slachtoffers van en na de tweede wereldoorlog, het bewustzijn vergroten dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Vrijheid heeft een prijs en heeft onderhoud aandacht nodig om toekomst bestendig te blijven. Dat is dan ook de reden dat het 4en5 mei Comité extra aandacht besteed aan het informeren en betrekken van onze jeugd. Ook dat is een onderdeel waarin de Lelystads veteranen een belangrijke rol kunnen hebben.

Nieuws

Lokale activiteiten